Visa allt om Aktiebolaget Kolibri
Visa allt om Aktiebolaget Kolibri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 402 7 190 4 616 4 317 4 379 3 873 4 044 4 072 3 445 3 181
Övrig omsättning 394 275 292 412 326 250 155 141 113 195
Rörelseresultat (EBIT) 664 569 197 60 70 163 274 151 56 117
Resultat efter finansnetto 413 352 175 33 42 139 247 139 42 98
Årets resultat 220 135 82 21 42 60 104 38 3 30
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 092 6 279 1 063 1 092 1 141 1 201 1 117 757 660 657
Omsättningstillgångar 1 069 696 506 386 361 398 374 271 258 275
Tillgångar 7 161 6 975 1 568 1 478 1 503 1 600 1 490 1 027 917 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 814 594 459 377 386 405 374 270 262 260
Obeskattade reserver 649 535 358 308 315 341 293 200 126 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 380 4 758 170 242 314 386 458 51 118 186
Kortfristiga skulder 1 317 1 089 581 551 487 468 365 506 410 390
Skulder och eget kapital 7 161 6 975 1 568 1 478 1 503 1 600 1 490 1 027 917 932
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 1 073 1 098 1 002 864 831 775 749
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 249 3 500 2 537 1 371 1 294 953 1 115 1 235 917 841
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 546 1 365 1 031 1 030 999 832 781 814 664 630
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 30 60 30 0 30 0
Omsättning 8 796 7 465 4 908 4 729 4 705 4 123 4 199 4 213 3 558 3 376
Nyckeltal
Antal anställda 16 13 10 9 9 8 9 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 525 553 462 480 487 484 449 452 492 454
Personalkostnader per anställd (tkr) 369 381 364 396 392 357 317 332 351 325
Rörelseresultat, EBITDA 850 749 252 110 130 219 315 189 93 152
Nettoomsättningförändring 16,86% 55,76% 6,93% -1,42% 13,06% -4,23% -0,69% 18,20% 8,30% -%
Du Pont-modellen 9,29% 8,19% 12,56% 4,13% 4,72% 10,19% 18,46% 14,90% 6,11% 12,55%
Vinstmarginal 7,91% 7,94% 4,27% 1,41% 1,62% 4,21% 6,80% 3,76% 1,63% 3,68%
Bruttovinstmarginal 90,76% 89,40% 90,53% 91,59% 92,67% 90,89% 90,08% 89,73% 89,84% 88,62%
Rörelsekapital/omsättning -2,95% -5,47% -1,62% -3,82% -2,88% -1,81% 0,22% -5,77% -4,41% -3,62%
Soliditet 18,44% 14,50% 46,10% 40,87% 41,13% 41,02% 39,26% 40,31% 38,46% 35,39%
Kassalikviditet 81,17% 63,91% 87,09% 70,05% 74,13% 85,04% 102,47% 53,56% 62,93% 70,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...