Visa allt om Dennis Löfvenborg Produktion Aktiebolag
Visa allt om Dennis Löfvenborg Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 124 163 298 736 964 829 1 068 1 087 1 072 1 046
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 6 68 -75 80 -5 70 -45 13 102
Resultat efter finansnetto -12 6 68 -75 80 -5 69 -47 8 96
Årets resultat -12 6 68 -75 60 -5 60 -47 3 77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 3 5 7 6 16 47 33
Omsättningstillgångar 179 214 222 294 332 221 324 215 226 234
Tillgångar 179 214 223 297 337 228 330 232 273 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 168 162 94 168 108 153 94 141 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 46 61 203 169 120 177 138 133 130
Skulder och eget kapital 179 214 223 297 337 228 330 232 273 268
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 155 135 165 190 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 10 0 193 155 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 1 0 60 48 49 42 53 57 34
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 124 163 298 736 964 829 1 068 1 087 1 072 1 046
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 124 - - 736 964 829 1 068 1 087 1 072 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 - - 253 204 206 183 220 251 161
Rörelseresultat, EBITDA -12 8 70 -73 82 3 80 -38 23 114
Nettoomsättningförändring -23,93% -45,30% -59,51% -23,65% 16,28% -22,38% -1,75% 1,40% 2,49% -%
Du Pont-modellen -6,70% 2,80% 30,49% -25,25% 23,74% -2,19% 21,21% -19,40% 4,76% 38,06%
Vinstmarginal -9,68% 3,68% 22,82% -10,19% 8,30% -0,60% 6,55% -4,14% 1,21% 9,75%
Bruttovinstmarginal 50,81% 47,85% 39,93% 37,09% 39,52% 35,46% 36,52% 33,12% 41,42% 37,48%
Rörelsekapital/omsättning 126,61% 103,07% 54,03% 12,36% 16,91% 12,18% 13,76% 7,08% 8,68% 9,94%
Soliditet 87,71% 78,50% 72,65% 31,65% 49,85% 47,37% 46,36% 40,52% 51,65% 51,49%
Kassalikviditet 813,64% 465,22% 363,93% 144,83% 196,45% 184,17% 183,05% 155,80% 169,92% 180,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...