Visa allt om B Johansson Fastighet VP & Handel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 882 1 429 2 038 1 178 1 193 904 281 251 93 87
Övrig omsättning 19 17 10 - 38 2 - 707 536 2
Rörelseresultat (EBIT) 417 21 282 183 257 3 -231 348 276 -253
Resultat efter finansnetto 267 -142 28 -260 63 1 -171 249 275 -253
Årets resultat 267 -142 28 -246 45 -7 -88 129 255 -246
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 459 5 611 5 589 5 652 6 880 6 451 5 719 4 217 2 671 641
Omsättningstillgångar 3 894 3 594 3 746 5 549 4 039 698 824 1 033 970 2 446
Tillgångar 9 353 9 206 9 335 11 201 10 920 7 149 6 544 5 250 3 641 3 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 853 1 587 1 729 1 700 1 946 1 940 447 534 405 150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 15 5 0 83 16 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 316 4 891 5 118 5 322 5 440 2 888 2 200 1 000 0 0
Kortfristiga skulder 1 184 2 729 2 489 4 178 3 518 2 317 3 897 3 633 3 220 2 936
Skulder och eget kapital 9 353 9 206 9 335 11 201 10 920 7 149 6 544 5 250 3 641 3 086
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 119 185 73 295 181 246 86 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 35 73 31 122 80 95 33 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0
Omsättning 2 901 1 446 2 048 1 178 1 231 906 281 958 629 89
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 441 1 429 1 019 589 597 904 281 251 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 127 157 131 20 51 66 87 119 - -
Rörelseresultat, EBITDA 553 169 420 306 378 99 -179 387 328 -222
Nettoomsättningförändring 101,68% -29,88% 73,01% -1,26% 31,97% 221,71% 11,95% 169,89% 6,90% -%
Du Pont-modellen 4,46% 0,28% 3,04% 1,63% 2,39% 0,80% -1,80% 7,94% 7,58% -8,20%
Vinstmarginal 14,47% 1,82% 13,94% 15,53% 21,88% 6,31% -41,99% 166,14% 296,77% -290,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 94,03% 60,53% 61,68% 116,38% 43,67% -179,09% -1 093,59% -1 035,86% -2 419,35% -563,22%
Soliditet 19,81% 17,24% 18,52% 15,18% 17,92% 27,19% 6,83% 11,31% 11,44% 4,86%
Kassalikviditet 22,64% 48,66% 64,12% 1,29% 6,77% 25,33% 18,30% 25,38% 10,65% 5,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...