Visa allt om Redig & Partners Senior Management AB
Visa allt om Redig & Partners Senior Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 231
Övrig omsättning - - 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -124 10 -19 -4 -15 -17 0 0 506
Resultat efter finansnetto 28 442 710 -1 26 -12 28 -12 19 545
Årets resultat 22 533 652 79 162 34 86 58 227 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 846 2 193 2 941 3 158 3 157 3 115 3 157 3 169
Omsättningstillgångar 3 976 4 338 2 264 1 221 538 442 598 752 929 1 183
Tillgångar 3 976 4 338 4 110 3 414 3 479 3 600 3 755 3 868 4 086 4 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 970 4 186 3 653 3 001 2 922 2 887 2 972 2 979 3 020 2 913
Obeskattade reserver 0 0 244 369 479 678 743 824 943 1 258
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 152 213 44 79 34 39 66 122 180
Skulder och eget kapital 3 976 4 338 4 110 3 414 3 479 3 600 3 755 3 868 4 086 4 352
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 238 0 0 0 128 120 92 100 120
Omsättning 0 0 10 0 0 0 0 0 0 8 231
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -124 10 -19 -4 -15 -17 0 0 506
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 12,55%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 6,63%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 12,19%
Soliditet 99,85% 96,50% 93,51% 95,87% 94,14% 94,07% 93,73% 92,35% 90,53% 87,75%
Kassalikviditet 66 266,67% 2 853,95% 1 062,91% 2 775,00% 681,01% 1 300,00% 1 533,33% 1 139,39% 761,48% 657,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...