Visa allt om VDL Bus & Coach Nordic AB
Visa allt om VDL Bus & Coach Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 162 051 405 387 97 944 100 731 78 172 45 157 25 884 39 418 84 791 24 935
Övrig omsättning 7 884 5 308 1 776 827 376 127 305 303 146 33
Rörelseresultat (EBIT) 200 4 443 1 601 5 252 1 328 -782 -2 267 325 192 -149
Resultat efter finansnetto 61 4 189 1 424 5 230 1 308 -875 -2 318 226 245 -157
Årets resultat 1 1 258 16 17 949 -671 -1 577 150 176 372
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 670 16 714 7 074 656 707 111 168 201 228 49
Omsättningstillgångar 36 160 60 626 9 114 32 155 17 331 15 049 19 564 17 243 21 161 14 911
Tillgångar 44 831 77 340 16 188 32 811 18 038 15 160 19 731 17 443 21 390 14 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 261 4 260 3 002 2 986 2 970 2 684 2 711 2 703 2 734 2 702
Obeskattade reserver 3 754 3 951 1 421 33 0 0 0 187 187 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 926 6 066 2 636 0 0 474 488 440 0 0
Kortfristiga skulder 35 890 63 063 9 130 29 792 15 069 12 002 16 532 14 113 18 469 12 072
Skulder och eget kapital 44 831 77 340 16 188 32 811 18 038 15 160 19 731 17 443 21 390 14 960
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 338 467 0 0 456 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 632 3 474 3 626 3 037 1 516 1 389 1 755 1 587 1 255 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 954 1 332 1 188 947 616 477 603 543 616 17
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 169 935 410 695 99 720 101 558 78 548 45 284 26 189 39 721 84 937 24 968
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 10 8 5 5 5 5 6 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 27 009 50 673 9 794 12 591 15 634 9 031 5 177 7 884 14 132 24 935
Personalkostnader per anställd (tkr) 648 623 490 503 503 483 480 432 390 68
Rörelseresultat, EBITDA 4 079 7 511 2 190 5 303 1 396 -726 -2 234 404 255 -26
Nettoomsättningförändring -60,03% 313,90% -2,77% 28,86% 73,11% 74,46% -34,33% -53,51% 240,05% -%
Du Pont-modellen 0,45% 5,77% 10,10% 16,04% 7,44% -5,15% -11,39% 1,99% 1,19% -0,89%
Vinstmarginal 0,12% 1,10% 1,67% 5,22% 1,72% -1,73% -8,68% 0,88% 0,30% -0,53%
Bruttovinstmarginal 10,27% 5,92% 16,21% 18,01% 10,42% 11,65% 10,36% 11,53% 6,30% 8,35%
Rörelsekapital/omsättning 0,17% -0,60% -0,02% 2,35% 2,89% 6,75% 11,71% 7,94% 3,17% 11,39%
Soliditet 16,04% 9,49% 25,39% 9,17% 16,47% 17,70% 13,74% 16,27% 13,41% 18,96%
Kassalikviditet 71,86% 87,60% 93,03% 71,08% 59,41% 94,45% 83,75% 91,99% 43,29% 84,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...