Visa allt om Netset AB
Visa allt om Netset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 776 36 191 32 263 33 642 28 706 25 374 18 925 20 914 11 148 8 362
Övrig omsättning - 265 1 61 87 20 17 183 7 30
Rörelseresultat (EBIT) 7 721 3 603 2 362 3 897 2 794 5 461 3 142 8 436 1 381 633
Resultat efter finansnetto 7 885 3 924 2 852 3 968 2 880 5 479 3 174 8 612 1 446 664
Årets resultat 5 013 3 296 1 590 2 132 2 498 2 947 1 687 4 579 750 308
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 116 1 994 1 984 3 000 3 008 3 081 3 187 312 337 596
Omsättningstillgångar 20 016 17 342 14 900 13 641 12 996 12 387 11 182 14 938 5 694 4 067
Tillgångar 24 131 19 336 16 884 16 641 16 004 15 469 14 369 15 249 6 031 4 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 271 7 259 5 463 5 873 5 241 5 743 4 296 7 109 3 031 2 531
Obeskattade reserver 6 956 5 611 6 110 5 350 4 350 4 970 3 597 2 785 586 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 904 6 467 5 311 5 419 6 413 4 756 6 475 5 355 2 415 1 923
Skulder och eget kapital 24 131 19 336 16 884 16 641 16 004 15 469 14 369 15 249 6 031 4 664
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 1 731 1 829 1 687 1 493 1 048
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 534 14 350 13 850 14 982 13 093 7 382 5 290 3 930 2 475 2 332
Varav resultatlön till övriga anställda 1 226 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 715 5 807 5 469 5 776 4 492 3 456 2 704 2 130 1 711 1 412
Utdelning till aktieägare 6 000 3 000 1 500 2 000 1 500 3 000 1 500 4 500 500 250
Omsättning 45 776 36 456 32 264 33 703 28 793 25 394 18 942 21 097 11 155 8 392
Nyckeltal
Antal anställda 32 29 30 30 26 19 16 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 431 1 248 1 075 1 121 1 104 1 335 1 183 1 901 1 013 929
Personalkostnader per anställd (tkr) 766 732 670 720 701 709 629 708 528 538
Rörelseresultat, EBITDA 7 731 3 613 2 366 3 905 2 867 5 554 3 247 8 627 1 712 959
Nettoomsättningförändring 26,48% 12,17% -4,10% 17,20% 13,13% 34,08% -9,51% 87,60% 33,32% -%
Du Pont-modellen 33,41% 20,29% 16,90% 23,85% 18,01% 35,43% 22,21% 56,55% 24,03% 14,22%
Vinstmarginal 17,61% 10,84% 8,85% 11,80% 10,04% 21,60% 16,86% 41,24% 13,00% 7,93%
Bruttovinstmarginal 92,17% 91,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,46% 30,05% 29,72% 24,44% 22,93% 30,07% 24,87% 45,82% 29,41% 25,64%
Soliditet 60,90% 60,18% 60,58% 58,99% 52,78% 60,80% 48,35% 59,77% 57,25% 57,49%
Kassalikviditet 253,24% 268,16% 280,55% 251,73% 202,65% 260,45% 172,69% 278,95% 235,78% 211,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...