Visa allt om Thailändska Restaurang Mawipriwan AB
Visa allt om Thailändska Restaurang Mawipriwan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 022 3 179 3 179 3 891 3 796 3 810 3 339 2 860 2 762 2 557
Övrig omsättning 228 245 252 249 230 234 204 259 33 111
Rörelseresultat (EBIT) 387 16 -121 56 -119 50 170 15 28 216
Resultat efter finansnetto 218 16 -151 56 -127 43 166 12 -26 124
Årets resultat 218 16 -151 -6 -60 24 81 12 -26 121
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 15 480 728 46 69 94 95 124 63
Omsättningstillgångar 1 032 816 682 731 1 296 793 769 578 447 562
Tillgångar 1 041 831 1 162 1 460 1 342 861 863 672 571 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 -26 424 810 116 176 182 101 90 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 67 58 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 848 856 739 650 1 226 619 623 571 482 509
Skulder och eget kapital 1 041 831 1 162 1 460 1 342 861 863 672 571 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 161 182 190 108 21 80 15 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 091 1 019 815 923 1 024 946 764 729 566 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 357 306 348 390 419 376 299 307 220 143
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 4 250 3 424 3 431 4 140 4 026 4 044 3 543 3 119 2 795 2 668
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 7 7 7 6 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 670 530 530 556 542 544 557 477 552 639
Personalkostnader per anställd (tkr) 242 221 221 214 233 205 181 186 161 156
Rörelseresultat, EBITDA 393 28 -108 74 -96 71 201 44 42 232
Nettoomsättningförändring 26,52% 0,00% -18,30% 2,50% -0,37% 14,11% 16,75% 3,55% 8,02% -%
Du Pont-modellen 37,18% 1,93% -10,41% 3,84% -8,79% 5,81% 19,70% 2,23% 4,90% 34,56%
Vinstmarginal 9,62% 0,50% -3,81% 1,44% -3,11% 1,31% 5,09% 0,52% 1,01% 8,45%
Bruttovinstmarginal 69,82% 69,36% 64,96% 65,92% 60,96% 60,39% 59,54% 59,69% 61,73% 61,28%
Rörelsekapital/omsättning 4,57% -1,26% -1,79% 2,08% 1,84% 4,57% 4,37% 0,24% -1,27% 2,07%
Soliditet 18,54% -3,13% 36,49% 55,48% 8,64% 26,18% 26,04% 15,03% 15,76% 18,56%
Kassalikviditet 114,74% 90,77% 84,71% 99,54% 100,49% 112,28% 111,24% 86,34% 79,46% 101,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...