Visa allt om Kinda Food Aktiebolag
Visa allt om Kinda Food Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 630 775 755 940 940 805 976 1 330 1 565 1 875
Övrig omsättning 310 48 67 34 38 39 34 34 - -
Rörelseresultat (EBIT) 319 147 160 187 263 186 296 597 501 469
Resultat efter finansnetto 725 1 018 -7 445 42 1 700 1 80 4 -312
Årets resultat 500 1 000 0 500 0 1 700 1 555 4 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 867 5 866 5 725 6 078 6 541 6 072 6 112 6 259 6 725 7 607
Omsättningstillgångar 545 1 368 725 1 519 1 384 3 027 1 886 2 807 2 478 2 126
Tillgångar 6 412 7 234 6 450 7 597 7 926 9 098 7 998 9 066 9 203 9 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 457 1 162 162 662 162 1 862 162 661 106 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 436 5 418 5 900 6 256 7 537 7 214 7 756 8 314 9 002 9 526
Kortfristiga skulder 518 654 388 679 227 23 80 91 95 105
Skulder och eget kapital 6 412 7 234 6 450 7 597 7 926 9 098 7 998 9 066 9 203 9 733
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0
Omsättning 940 823 822 974 978 844 1 010 1 364 1 565 1 875
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 829 658 649 866 856 763 918 1 277 1 388 1 794
Nettoomsättningförändring -18,71% 2,65% -19,68% 0,00% 16,77% -17,52% -26,62% -15,02% -16,53% -%
Du Pont-modellen 12,77% 15,86% 2,48% 9,04% 3,32% 20,73% 3,70% 6,59% 5,44% 1,74%
Vinstmarginal 130,00% 148,00% 21,19% 73,09% 27,98% 234,29% 30,33% 44,89% 32,01% 9,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,29% 92,13% 44,64% 89,36% 123,09% 373,17% 185,04% 204,21% 152,27% 107,79%
Soliditet 22,72% 16,06% 2,51% 8,71% 2,04% 20,47% 2,03% 7,29% 1,15% 1,05%
Kassalikviditet 105,21% 209,17% 186,86% 223,71% 609,69% 13 160,87% 2 357,50% 3 084,62% 2 608,42% 2 024,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...