Visa allt om Jonvägen Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 456 7 432 7 382 7 364 7 168 7 231 7 168 7 168 7 168 7 168
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 251 3 306 3 207 3 328 3 142 2 811 3 231 3 181 3 334 3 397
Resultat efter finansnetto 2 103 1 981 1 954 1 882 1 530 1 020 1 303 1 027 986 1 513
Årets resultat 139 122 95 131 520 144 352 144 112 495
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 124 32 126 33 127 33 859 34 806 35 789 36 775 37 775 38 792 39 639
Omsättningstillgångar 623 647 3 738 5 641 2 597 1 951 4 062 2 210 5 588 4 291
Tillgångar 31 746 32 773 36 865 39 500 37 403 37 740 40 837 39 984 44 380 43 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 494 2 356 2 233 2 138 2 008 2 007 1 981 1 975 1 975 1 975
Obeskattade reserver 8 798 7 974 7 149 6 324 5 499 4 674 3 849 3 031 2 205 1 374
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 919 21 734 26 567 29 996 28 872 30 043 33 877 34 244 38 850 39 270
Kortfristiga skulder 1 535 710 917 1 042 1 025 1 016 1 130 733 1 350 1 310
Skulder och eget kapital 31 746 32 773 36 865 39 500 37 403 37 740 40 837 39 984 44 380 43 930
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 456 7 432 7 382 7 364 7 168 7 231 7 168 7 168 7 168 7 168
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 3 584 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 253 4 308 4 209 4 276 4 125 3 797 4 231 4 198 4 356 4 414
Nettoomsättningförändring 0,32% 0,68% 0,24% 2,73% -0,87% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 10,24% 10,12% 8,75% 8,54% 8,44% 7,45% 7,98% 8,28% 7,62% 7,73%
Vinstmarginal 43,62% 44,60% 43,67% 45,80% 44,02% 38,89% 45,44% 46,16% 47,17% 47,39%
Bruttovinstmarginal 63,53% 63,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,23% -0,85% 38,21% 62,45% 21,93% 12,93% 40,90% 20,61% 59,12% 41,59%
Soliditet 29,47% 26,17% 20,35% 17,21% 16,20% 14,45% 11,64% 10,40% 8,03% 6,75%
Kassalikviditet 40,59% 91,13% 407,63% 541,36% 253,37% 192,03% 359,47% 301,50% 413,93% 327,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...