Visa allt om Mälardalens Ekologi Bygg AB
Visa allt om Mälardalens Ekologi Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 230 1 937 2 261 2 075 1 939 1 619 1 491 1 059 1 347 1 207
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) -7 -12 29 -85 10 -41 179 13 266 -97
Resultat efter finansnetto -8 -13 29 -85 1 -42 179 12 263 -98
Årets resultat -10 3 10 1 1 -37 96 8 163 -73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 12 15 0 0 3 16 20 38 57
Omsättningstillgångar 359 321 325 335 471 400 505 318 371 254
Tillgångar 368 333 340 335 471 403 521 338 408 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 129 126 115 154 193 270 174 216 53
Obeskattade reserver 0 0 22 9 97 97 102 58 58 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 250 204 192 211 219 113 149 107 135 258
Skulder och eget kapital 368 333 340 335 471 403 521 338 408 311
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 581 546 482 551 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 941 783 711 793 676 7 5 5 2 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 475 420 393 422 379 337 303 283 290 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 40 40 40 0 50 0
Omsättning 2 230 1 940 2 261 2 075 1 939 1 619 1 491 1 059 1 347 1 217
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 743 969 1 131 1 038 970 810 746 530 674 604
Personalkostnader per anställd (tkr) 479 608 557 611 535 467 430 389 427 315
Rörelseresultat, EBITDA -4 -9 29 -85 11 -35 192 30 286 -76
Nettoomsättningförändring 15,13% -14,33% 8,96% 7,01% 19,77% 8,58% 40,79% -21,38% 11,60% -%
Du Pont-modellen -1,90% -3,60% 8,53% -25,37% 2,12% -10,17% 34,36% 4,14% 65,20% -31,19%
Vinstmarginal -0,31% -0,62% 1,28% -4,10% 0,52% -2,53% 12,01% 1,32% 19,75% -8,04%
Bruttovinstmarginal 76,46% 76,77% 66,12% 71,76% 67,77% 67,82% 85,31% 92,92% 96,88% 57,91%
Rörelsekapital/omsättning 4,89% 6,04% 5,88% 5,98% 13,00% 17,73% 23,88% 19,92% 17,52% -0,33%
Soliditet 32,34% 38,74% 42,11% 36,31% 47,87% 65,63% 66,25% 63,83% 63,18% 17,04%
Kassalikviditet 143,60% 157,35% 169,27% 158,77% 202,28% 353,98% 338,93% 297,20% 274,81% 98,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...