Visa allt om SORBECO AB
Visa allt om SORBECO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 53 0 0 17 128 198 188 159 0 0
Övrig omsättning - - - 41 8 45 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -69 -69 -49 -102 -185 29 -146 -23 -11 -5
Resultat efter finansnetto -69 -69 -49 -102 -185 29 -146 -24 -11 -5
Årets resultat -69 -69 -49 -102 -185 29 -146 -24 -11 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 226 11 2 4 24 51 39 142 68 78
Tillgångar 226 11 2 4 24 51 39 142 68 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 -550 -481 -432 -330 -145 -174 -28 -4 7
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 515 474 423 220 161 190 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 47 10 13 135 36 24 170 72 72
Skulder och eget kapital 226 11 2 4 24 51 39 142 68 78
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 5 0 77 66 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 1 0 24 21 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 0 0 58 136 243 188 159 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 1 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 128 - 188 159 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 6 - 184 115 - -
Rörelseresultat, EBITDA -69 -69 -49 -102 -185 29 -146 -23 -11 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -86,72% -35,35% 5,32% 18,24% -% -% -%
Du Pont-modellen -30,53% -% -% -2 550,00% -770,83% 56,86% -374,36% -16,20% -% -%
Vinstmarginal -130,19% -% -% -600,00% -144,53% 14,65% -77,66% -14,47% -% -%
Bruttovinstmarginal 60,38% -% -% 82,35% 74,22% 83,84% 75,53% 79,87% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 339,62% -% -% -52,94% -86,72% 7,58% 7,98% -17,61% -% -%
Soliditet 80,09% -5 000,00% -24 050,00% -10 800,00% -1 375,00% -284,31% -446,15% -19,72% -5,88% 8,97%
Kassalikviditet 491,30% 23,40% 20,00% 30,77% 17,78% 141,67% 162,50% 83,53% 94,44% 108,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...