Visa allt om Adesso Bygg Aktiebolag
Visa allt om Adesso Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 25 119 24 917 22 907 21 872 18 445 15 788 10 747 13 956 13 354 1 497
Övrig omsättning - - - 16 - 13 81 - - 118
Rörelseresultat (EBIT) 2 265 3 174 111 1 363 608 1 091 187 1 568 1 379 312
Resultat efter finansnetto 1 972 3 207 2 1 002 326 992 88 1 505 1 086 7
Årets resultat 1 562 1 992 86 329 237 275 64 787 551 7
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 585 4 038 11 904 7 541 2 379 2 693 638 2 012 2 241 577
Omsättningstillgångar 12 164 23 293 5 346 15 803 12 170 10 644 5 716 5 117 5 593 12 330
Tillgångar 15 749 27 331 17 250 23 344 14 550 13 337 6 354 7 129 7 835 12 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 051 4 489 2 497 2 411 2 082 1 845 1 571 1 507 721 170
Obeskattade reserver 2 106 2 148 1 502 1 622 1 549 1 542 941 1 097 706 381
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 110 3 160 2 000 2 000 0 0 0 0 0 7 797
Kortfristiga skulder 4 482 17 535 11 251 17 311 10 918 9 950 3 843 4 525 6 408 4 559
Skulder och eget kapital 15 749 27 331 17 250 23 344 14 550 13 337 6 354 7 129 7 835 12 907
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 502 478 349 346 339
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 453 9 108 9 339 7 521 6 085 4 782 3 465 2 902 1 048 875
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 542 2 462 2 359 1 956 1 768 1 547 1 278 999 433 355
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Omsättning 25 119 24 917 22 907 21 888 18 445 15 801 10 828 13 956 13 354 1 615
Nyckeltal
Antal anställda 23 25 25 24 20 16 12 12 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 092 997 916 911 922 987 896 1 163 2 226 299
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 471 477 400 398 432 442 356 309 317
Rörelseresultat, EBITDA 2 842 3 772 704 2 004 1 302 1 413 511 1 942 1 626 441
Nettoomsättningförändring 0,81% 8,77% 4,73% 18,58% 16,83% 46,91% -22,99% 4,51% 792,05% -%
Du Pont-modellen 14,40% 13,14% 3,02% 5,92% 4,19% 8,20% 3,10% 22,06% 17,64% 2,58%
Vinstmarginal 9,03% 14,42% 2,27% 6,31% 3,31% 6,92% 1,83% 11,27% 10,35% 22,24%
Bruttovinstmarginal 58,72% 65,13% 58,82% 56,73% 53,73% 56,71% 58,50% 63,47% 56,47% -177,09%
Rörelsekapital/omsättning 30,58% 23,11% -25,78% -6,89% 6,79% 4,40% 17,43% 4,24% -6,10% 519,10%
Soliditet 48,85% 22,55% 20,89% 15,45% 22,16% 22,35% 35,39% 32,22% 15,69% 3,44%
Kassalikviditet 259,21% 129,72% 20,34% 73,62% 83,46% 76,24% 69,16% 45,50% 7,38% 11,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...