Visa allt om Frakt & Byggeri Göran Persson AB
Visa allt om Frakt & Byggeri Göran Persson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 1 016 210 718 1 009 1 372 866 0 267
Övrig omsättning - - 13 - - 116 - - - 88
Rörelseresultat (EBIT) -9 -43 32 18 95 -207 64 300 -30 -171
Resultat efter finansnetto -13 -49 23 13 91 -210 64 290 -30 -191
Årets resultat -13 -49 23 13 91 -210 53 290 -30 -191
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 34 114 368 217 128 63 222 261 25 208
Tillgångar 34 114 368 217 128 63 222 261 25 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 42 91 67 55 -36 174 121 -169 -139
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 64 1 0 0 0 0 46 0 0
Kortfristiga skulder 5 9 277 150 74 99 48 94 194 347
Skulder och eget kapital 34 114 368 217 128 63 222 261 25 208
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 86 83 - 0 14
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 89 0 14 48 0 0 0 87
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 9 0 4 42 26 0 0 27
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 1 029 210 718 1 125 1 372 866 0 355
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 0 2 2 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 016 - 359 505 1 372 - - 267
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 99 - 12 89 110 - - 130
Rörelseresultat, EBITDA -9 -43 32 18 95 -207 64 300 -30 -171
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 383,81% -70,75% -28,84% -26,46% 58,43% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 8,70% 8,29% 74,22% -328,57% 28,83% 114,94% -% -82,21%
Vinstmarginal -% -% 3,15% 8,57% 13,23% -20,52% 4,66% 34,64% -% -64,04%
Bruttovinstmarginal -% -% 33,46% 21,43% 33,15% 8,72% 34,18% 55,08% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 8,96% 31,90% 7,52% -3,57% 12,68% 19,28% -% -52,06%
Soliditet 85,29% 36,84% 24,73% 30,88% 42,97% -57,14% 78,38% 46,36% -676,00% -66,83%
Kassalikviditet 680,00% 1 266,67% 132,85% 144,67% 172,97% 63,64% 462,50% 277,66% 12,89% 59,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...