Visa allt om Skultuna Ventilation, Värme & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 318 2 921 1 906 2 783 2 287 1 506 2 606 3 505 3 312 1 582
Övrig omsättning 300 - - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 413 902 241 927 265 -253 420 577 833 201
Resultat efter finansnetto 415 903 241 928 265 -254 415 576 832 201
Årets resultat 324 529 178 684 262 -254 297 414 599 144
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 291 9 17 26 54 110 141 206 99 96
Omsättningstillgångar 2 604 2 861 2 287 2 338 1 678 1 125 1 672 1 902 1 707 865
Tillgångar 2 895 2 870 2 304 2 364 1 732 1 234 1 812 2 108 1 805 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 753 1 784 1 595 1 632 1 148 886 1 229 1 139 971 437
Obeskattade reserver 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 917 861 709 732 583 347 582 968 834 524
Skulder och eget kapital 2 895 2 870 2 304 2 364 1 732 1 234 1 812 2 108 1 805 961
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 401 580 288 485 496 333 341
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 630 660 599 242 285 366 333 390 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 231 243 205 258 325 247 315 313 132 42
Utdelning till aktieägare 300 355 340 215 200 0 90 207 245 65
Omsättning 2 618 2 921 1 906 2 786 2 287 1 506 2 606 3 505 3 312 1 582
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 159 1 461 953 1 392 1 144 502 869 1 168 1 656 1 582
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 455 408 455 567 280 380 403 310 312
Rörelseresultat, EBITDA 432 911 250 972 321 -197 486 663 891 249
Nettoomsättningförändring -20,64% 53,25% -31,51% 21,69% 51,86% -42,21% -25,65% 5,83% 109,36% -%
Du Pont-modellen 14,37% 31,46% 10,50% 39,26% 15,36% -20,50% 23,18% 27,37% 46,15% 20,92%
Vinstmarginal 17,95% 30,91% 12,70% 33,35% 11,63% -16,80% 16,12% 16,46% 25,15% 12,71%
Bruttovinstmarginal 65,57% 77,88% 76,55% 79,84% 81,50% 68,79% 75,52% 65,82% 57,79% 51,14%
Rörelsekapital/omsättning 72,78% 68,47% 82,79% 57,71% 47,88% 51,66% 41,83% 26,65% 26,36% 21,55%
Soliditet 66,61% 68,28% 69,23% 69,04% 66,28% 71,80% 67,83% 54,03% 53,80% 45,47%
Kassalikviditet 251,47% 315,91% 303,24% 305,33% 276,67% 306,05% 277,66% 188,84% 204,68% 165,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...