Visa allt om Skultuna Ventilation, Värme & Bygg AB
Visa allt om Skultuna Ventilation, Värme & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 860 2 318 2 921 1 906 2 783 2 287 1 506 2 606 3 505 3 312
Övrig omsättning - 300 - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -130 413 902 241 927 265 -253 420 577 833
Resultat efter finansnetto -128 415 903 241 928 265 -254 415 576 832
Årets resultat 75 324 529 178 684 262 -254 297 414 599
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 227 291 9 17 26 54 110 141 206 99
Omsättningstillgångar 2 242 2 604 2 861 2 287 2 338 1 678 1 125 1 672 1 902 1 707
Tillgångar 2 469 2 895 2 870 2 304 2 364 1 732 1 234 1 812 2 108 1 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 527 1 753 1 784 1 595 1 632 1 148 886 1 229 1 139 971
Obeskattade reserver 0 225 225 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 941 917 861 709 732 583 347 582 968 834
Skulder och eget kapital 2 469 2 895 2 870 2 304 2 364 1 732 1 234 1 812 2 108 1 805
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 401 580 288 485 496 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 636 630 660 599 242 285 366 333 390 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 242 231 243 205 258 325 247 315 313 132
Utdelning till aktieägare 0 300 355 340 215 200 0 90 207 245
Omsättning 1 860 2 618 2 921 1 906 2 786 2 287 1 506 2 606 3 505 3 312
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 620 1 159 1 461 953 1 392 1 144 502 869 1 168 1 656
Personalkostnader per anställd (tkr) 296 438 455 408 455 567 280 380 403 310
Rörelseresultat, EBITDA -66 432 911 250 972 321 -197 486 663 891
Nettoomsättningförändring -19,76% -20,64% 53,25% -31,51% 21,69% 51,86% -42,21% -25,65% 5,83% -%
Du Pont-modellen -5,18% 14,37% 31,46% 10,50% 39,26% 15,36% -20,50% 23,18% 27,37% 46,15%
Vinstmarginal -6,88% 17,95% 30,91% 12,70% 33,35% 11,63% -16,80% 16,12% 16,46% 25,15%
Bruttovinstmarginal 73,44% 65,57% 77,88% 76,55% 79,84% 81,50% 68,79% 75,52% 65,82% 57,79%
Rörelsekapital/omsättning 69,95% 72,78% 68,47% 82,79% 57,71% 47,88% 51,66% 41,83% 26,65% 26,36%
Soliditet 61,85% 66,61% 68,28% 69,23% 69,04% 66,28% 71,80% 67,83% 54,03% 53,80%
Kassalikviditet 180,87% 251,47% 315,91% 303,24% 305,33% 276,67% 306,05% 277,66% 188,84% 204,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...