Visa allt om Bodén Mark & Anläggning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 187 29 118 29 607 50 900 20 268 18 891 30 524 34 266 39 040 18 641
Övrig omsättning 13 3 239 73 - 34 - 70 22 10 -
Rörelseresultat (EBIT) -19 6 748 2 065 3 848 2 025 -615 4 911 1 624 6 115 2 586
Resultat efter finansnetto 192 6 822 2 136 3 952 2 064 -345 4 399 1 839 6 276 2 639
Årets resultat 1 375 4 442 2 079 2 422 1 243 147 2 550 811 3 531 1 382
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 643 13 943 10 283 10 094 8 908 11 014 10 032 7 180 6 130 5 542
Omsättningstillgångar 11 724 11 965 16 590 14 572 12 195 6 512 11 603 16 967 12 220 7 722
Tillgångar 23 367 25 908 26 874 24 666 21 103 17 526 21 635 24 146 18 350 13 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 938 18 562 15 121 13 042 10 620 9 925 9 963 9 413 9 301 5 771
Obeskattade reserver 4 549 6 137 5 038 5 751 5 147 4 776 5 364 4 849 4 271 2 942
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 880 1 208 6 716 5 873 5 336 2 825 6 309 9 885 4 778 4 551
Skulder och eget kapital 23 367 25 908 26 874 24 666 21 103 17 526 21 635 24 146 18 350 13 264
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 240 510 1 043 836 544
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 171 4 809 3 745 3 322 2 889 2 868 3 060 2 716 1 819
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 530 1 681 1 539 1 446 1 265 1 449 3 081 1 516 1 004
Utdelning till aktieägare 0 2 000 1 000 0 0 500 0 2 000 700 0
Omsättning 200 32 357 29 680 50 900 20 302 18 891 30 594 34 288 39 050 18 641
Nyckeltal
Antal anställda 0 4 14 13 10 11 12 13 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 7 280 2 115 3 915 2 027 1 717 2 544 2 636 3 549 2 071
Personalkostnader per anställd (tkr) - 117 483 448 518 422 422 575 477 400
Rörelseresultat, EBITDA -19 8 525 2 667 4 579 2 609 31 5 597 2 321 6 834 3 112
Nettoomsättningförändring -99,36% -1,65% -41,83% 151,13% 7,29% -38,11% -10,92% -12,23% 109,43% -%
Du Pont-modellen 0,83% 26,35% 7,95% 16,03% 9,83% -1,97% 20,83% 8,61% 34,20% 19,89%
Vinstmarginal 104,28% 23,44% 7,21% 7,77% 10,23% -1,83% 14,77% 6,07% 16,08% 14,15%
Bruttovinstmarginal -6,95% 100,00% -12,59% 31,22% 10,08% 38,28% 27,31% 33,10% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 798,93% 36,94% 33,35% 17,09% 33,84% 19,52% 17,34% 20,67% 19,06% 17,01%
Soliditet 91,95% 90,12% 70,08% 70,06% 68,30% 76,71% 63,90% 53,44% 67,44% 59,48%
Kassalikviditet 1 332,27% 990,48% 247,02% 248,12% 228,54% 229,17% 183,91% 171,64% 255,76% 169,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...