Visa allt om Bodén Mark & Anläggning Aktiebolag
Visa allt om Bodén Mark & Anläggning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 187 29 118 29 607 50 900 20 268 18 891 30 524 34 266 39 040
Övrig omsättning - 13 3 239 73 - 34 - 70 22 10
Rörelseresultat (EBIT) -71 -19 6 748 2 065 3 848 2 025 -615 4 911 1 624 6 115
Resultat efter finansnetto -41 192 6 822 2 136 3 952 2 064 -345 4 399 1 839 6 276
Årets resultat 390 1 375 4 442 2 079 2 422 1 243 147 2 550 811 3 531
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 213 11 643 13 943 10 283 10 094 8 908 11 014 10 032 7 180 6 130
Omsättningstillgångar 8 620 11 724 11 965 16 590 14 572 12 195 6 512 11 603 16 967 12 220
Tillgångar 19 833 23 367 25 908 26 874 24 666 21 103 17 526 21 635 24 146 18 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 828 17 938 18 562 15 121 13 042 10 620 9 925 9 963 9 413 9 301
Obeskattade reserver 4 000 4 549 6 137 5 038 5 751 5 147 4 776 5 364 4 849 4 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 880 1 208 6 716 5 873 5 336 2 825 6 309 9 885 4 778
Skulder och eget kapital 19 833 23 367 25 908 26 874 24 666 21 103 17 526 21 635 24 146 18 350
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 240 510 1 043 836
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 171 4 809 3 745 3 322 2 889 2 868 3 060 2 716
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 530 1 681 1 539 1 446 1 265 1 449 3 081 1 516
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 1 000 0 0 500 0 2 000 700
Omsättning 0 200 32 357 29 680 50 900 20 302 18 891 30 594 34 288 39 050
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 4 14 13 10 11 12 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 7 280 2 115 3 915 2 027 1 717 2 544 2 636 3 549
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 117 483 448 518 422 422 575 477
Rörelseresultat, EBITDA -71 -19 8 525 2 667 4 579 2 609 31 5 597 2 321 6 834
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,36% -1,65% -41,83% 151,13% 7,29% -38,11% -10,92% -12,23% -%
Du Pont-modellen -% 0,83% 26,35% 7,95% 16,03% 9,83% -1,97% 20,83% 8,61% 34,20%
Vinstmarginal -% 104,28% 23,44% 7,21% 7,77% 10,23% -1,83% 14,77% 6,07% 16,08%
Bruttovinstmarginal -% -6,95% 100,00% -12,59% 31,22% 10,08% 38,28% 27,31% 33,10% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 5 798,93% 36,94% 33,35% 17,09% 33,84% 19,52% 17,34% 20,67% 19,06%
Soliditet 95,54% 91,95% 90,12% 70,08% 70,06% 68,30% 76,71% 63,90% 53,44% 67,44%
Kassalikviditet 172 400,00% 1 332,27% 990,48% 247,02% 248,12% 228,54% 229,17% 183,91% 171,64% 255,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...