Visa allt om Jannes & Pelles Skogsavverkning AB
Visa allt om Jannes & Pelles Skogsavverkning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 598 1 889 2 835 3 048 3 253 2 511 2 606 2 706 2 507 2 588
Övrig omsättning - 11 - - 14 15 66 4 18 -
Rörelseresultat (EBIT) -83 89 100 -74 28 46 264 313 201 467
Resultat efter finansnetto -123 21 9 -188 -126 -152 158 137 -20 268
Årets resultat 49 15 6 0 13 11 115 97 22 79
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 978 1 559 2 110 2 916 3 721 4 505 5 092 3 588 4 269 4 494
Omsättningstillgångar 160 280 336 626 598 474 214 359 362 410
Tillgångar 1 137 1 840 2 446 3 542 4 318 4 980 5 306 3 947 4 631 4 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 756 707 692 687 686 674 693 627 531 509
Obeskattade reserver 0 180 180 180 368 514 682 682 682 734
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 225 310 618 1 182 1 788 2 471 2 928 1 450 2 192 2 441
Kortfristiga skulder 157 643 956 1 494 1 476 1 321 1 004 1 188 1 227 1 220
Skulder och eget kapital 1 137 1 840 2 446 3 542 4 318 4 980 5 306 3 947 4 631 4 904
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 385 331 307 388 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 246 210 585 741 825 206 234 261 251 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 130 104 199 235 250 193 189 168 194 206
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 50 0 0
Omsättning 1 598 1 900 2 835 3 048 3 267 2 526 2 672 2 710 2 525 2 588
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 799 945 945 1 016 813 837 869 902 836 863
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 157 269 340 278 264 252 251 282 266
Rörelseresultat, EBITDA 499 640 905 731 812 797 956 994 822 1 054
Nettoomsättningförändring -15,40% -33,37% -6,99% -6,30% 29,55% -3,65% -3,70% 7,94% -3,13% -%
Du Pont-modellen -7,30% 4,84% 4,09% -2,09% 0,65% 0,92% 4,98% 7,93% 4,34% 9,52%
Vinstmarginal -5,19% 4,71% 3,53% -2,43% 0,86% 1,83% 10,13% 11,57% 8,02% 18,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,19% -19,22% -21,87% -28,48% -26,99% -33,73% -30,31% -30,64% -34,50% -31,30%
Soliditet 66,49% 46,05% 34,03% 23,14% 22,17% 21,14% 22,53% 28,33% 22,07% 21,16%
Kassalikviditet 78,34% 34,99% 29,50% 38,69% 34,35% 32,32% 14,54% 25,67% 26,00% 29,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...