Visa allt om Jannes & Pelles Skogsavverkning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 889 2 835 3 048 3 253 2 511 2 606 2 706 2 507 2 588 2 110
Övrig omsättning 11 - - 14 15 66 4 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 89 100 -74 28 46 264 313 201 467 503
Resultat efter finansnetto 21 9 -188 -126 -152 158 137 -20 268 402
Årets resultat 15 6 0 13 11 115 97 22 79 80
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 559 2 110 2 916 3 721 4 505 5 092 3 588 4 269 4 494 5 080
Omsättningstillgångar 280 336 626 598 474 214 359 362 410 809
Tillgångar 1 840 2 446 3 542 4 318 4 980 5 306 3 947 4 631 4 904 5 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 707 692 687 686 674 693 627 531 509 470
Obeskattade reserver 180 180 180 368 514 682 682 682 734 576
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 310 618 1 182 1 788 2 471 2 928 1 450 2 192 2 441 3 197
Kortfristiga skulder 643 956 1 494 1 476 1 321 1 004 1 188 1 227 1 220 1 646
Skulder och eget kapital 1 840 2 446 3 542 4 318 4 980 5 306 3 947 4 631 4 904 5 889
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 385 331 307 388 352 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 210 585 741 825 206 234 261 251 228 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 104 199 235 250 193 189 168 194 206 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 50 0 0 40
Omsättning 1 900 2 835 3 048 3 267 2 526 2 672 2 710 2 525 2 588 2 110
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 945 945 1 016 813 837 869 902 836 863 703
Personalkostnader per anställd (tkr) 157 269 340 278 264 252 251 282 266 266
Rörelseresultat, EBITDA 640 905 731 812 797 956 994 822 1 054 654
Nettoomsättningförändring -33,37% -6,99% -6,30% 29,55% -3,65% -3,70% 7,94% -3,13% 22,65% -%
Du Pont-modellen 4,84% 4,09% -2,09% 0,65% 0,92% 4,98% 7,93% 4,34% 9,52% 8,54%
Vinstmarginal 4,71% 3,53% -2,43% 0,86% 1,83% 10,13% 11,57% 8,02% 18,04% 23,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19,22% -21,87% -28,48% -26,99% -33,73% -30,31% -30,64% -34,50% -31,30% -39,67%
Soliditet 46,05% 34,03% 23,14% 22,17% 21,14% 22,53% 28,33% 22,07% 21,16% 15,02%
Kassalikviditet 34,99% 29,50% 38,69% 34,35% 32,32% 14,54% 25,67% 26,00% 29,34% 46,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...