Visa allt om Hargtex Aktiebolag
Visa allt om Hargtex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 8 192 228
Övrig omsättning - 39 32 80 64 117 120 166 271 355
Rörelseresultat (EBIT) -42 -30 -8 50 -39 92 101 125 287 538
Resultat efter finansnetto 1 034 317 -314 101 -246 1 630 762 -308 422 661
Årets resultat 1 215 227 -6 127 1 933 763 -444 302 451
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Omsättningstillgångar 5 392 4 637 4 522 5 141 5 362 6 012 4 605 4 027 4 488 4 448
Tillgångar 5 392 4 637 4 522 5 141 5 362 6 012 4 605 4 027 4 490 4 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 123 4 062 3 985 4 292 4 434 4 563 3 750 3 108 3 643 3 588
Obeskattade reserver 0 509 509 821 900 1 147 814 894 821 828
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 269 27 27 28 28 303 40 25 25 36
Skulder och eget kapital 5 392 4 637 4 522 5 141 5 362 6 012 4 605 4 027 4 490 4 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Utdelning till aktieägare 5 000 155 150 300 270 130 120 120 92 247
Omsättning 0 39 32 80 64 117 120 174 463 583
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 4 96 114
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 1 1 65 4
Rörelseresultat, EBITDA -42 -30 -8 50 -39 92 101 127 289 540
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -95,83% -15,79% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 3,70% 9,42% 14,82%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 1 862,50% 220,31% 289,47%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 50 025,00% 2 324,48% 1 935,09%
Soliditet 95,01% 96,16% 96,90% 95,26% 95,06% 89,96% 94,46% 93,16% 94,30% 93,98%
Kassalikviditet 2 004,46% 17 174,07% 16 748,15% 18 360,71% 19 150,00% 1 984,16% 11 512,50% 16 108,00% 17 952,00% 12 355,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...