Visa allt om Polycom Technologies Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 116 148 298 433 726 611 1 151 1 027 2 000 1 424
Övrig omsättning - 1 - - - - 1 2 11 24
Rörelseresultat (EBIT) 2 22 15 -322 54 -388 -533 -382 140 -40
Resultat efter finansnetto 2 19 11 -338 36 -425 449 -474 11 -129
Årets resultat 2 19 11 -338 36 -425 449 -474 11 -129
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 6 0 383 599 1 061 1 778 2 079 2 379
Omsättningstillgångar 244 312 364 411 574 434 534 519 523 702
Tillgångar 244 314 371 411 957 1 033 1 595 2 297 2 602 3 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -193 -195 -213 -225 113 77 737 288 762 751
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 416 462 527 606 737 872 720 1 709 1 490 1 650
Kortfristiga skulder 21 48 57 30 107 84 138 300 350 681
Skulder och eget kapital 244 314 371 411 957 1 033 1 595 2 297 2 602 3 081
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 34 69 137 98 25
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 2 35 210 209 244 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 14 17 18 38 106 137 112 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Omsättning 116 149 298 433 726 611 1 152 1 029 2 011 1 448
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 149 433 726 611 576 514 1 000 712
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 8 19 31 110 202 249 258 222
Rörelseresultat, EBITDA 4 26 18 61 270 74 138 -36 488 355
Nettoomsättningförändring -21,62% -50,34% -31,18% -40,36% 18,82% -46,92% 12,07% -48,65% 40,45% -%
Du Pont-modellen 1,23% 7,32% 4,58% -77,62% 5,75% -37,46% 35,42% -16,59% 5,38% -1,30%
Vinstmarginal 2,59% 15,54% 5,70% -73,67% 7,58% -63,34% 49,09% -37,10% 7,00% -2,81%
Bruttovinstmarginal 52,59% 63,51% 58,05% 66,97% 42,01% 69,89% 66,81% 50,24% 69,20% 57,09%
Rörelsekapital/omsättning 192,24% 178,38% 103,02% 87,99% 64,33% 57,28% 34,40% 21,32% 8,65% 1,47%
Soliditet -79,10% -62,10% -57,41% -54,74% 11,81% 7,45% 46,21% 12,54% 29,29% 24,38%
Kassalikviditet 271,43% 220,83% 229,82% 343,33% 176,64% 169,05% 105,80% 40,00% 67,14% 38,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...