Visa allt om Amboo Flooring & Interior AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 22 0 64 66 103 519 175 57
Övrig omsättning - - - - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -4 -1 -15 -8 -38 -27 41 43 -97
Resultat efter finansnetto 0 -4 -1 -15 -8 -40 -28 37 43 -97
Årets resultat 0 -4 -1 -15 -8 -40 -28 37 43 -97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 41 41 45 46 76 90 133 172 226 264
Tillgångar 41 41 45 46 76 90 133 172 226 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -26 -26 -22 -21 -6 2 42 70 34 -10
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 67 67 68 67 82 88 91 102 192 274
Skulder och eget kapital 41 41 45 46 76 90 133 172 226 264
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 22 0 66 66 103 519 175 57
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -4 -1 -15 -8 -38 -27 41 43 -95
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -3,03% -35,92% -80,15% 196,57% 207,02% -%
Du Pont-modellen -% -% -2,22% -% -10,53% -42,22% -20,30% 23,84% 19,03% -36,74%
Vinstmarginal -% -% -4,55% -% -12,50% -57,58% -26,21% 7,90% 24,57% -170,18%
Bruttovinstmarginal -% -% 54,55% -% 29,69% 19,70% 39,81% 35,26% 97,71% 5,26%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -104,55% -% -9,38% 3,03% 40,78% 13,49% 19,43% -17,54%
Soliditet -63,41% -63,41% -48,89% -45,65% -7,89% 2,22% 31,58% 40,70% 15,04% -3,79%
Kassalikviditet 1,49% 1,49% 7,35% 8,96% 43,90% 38,64% 71,43% 83,33% 54,69% 24,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...