Visa allt om Fersyd Aktiebolag
Visa allt om Fersyd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 591 9 632 8 583 29 360 26 539 22 465 39 295 63 110 53 946 69 931
Övrig omsättning - - 197 451 252 135 195 604 380 285
Rörelseresultat (EBIT) 865 1 426 999 226 -201 1 434 2 036 -949 654 3 052
Resultat efter finansnetto 1 456 1 621 991 258 -118 1 590 2 185 -933 820 3 227
Årets resultat 1 147 924 767 133 0 871 1 193 300 706 2 030
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 16 164 15 009 14 475 13 762 14 510 16 131 15 089 12 785 15 375 15 993
Tillgångar 16 164 15 009 14 475 13 762 14 510 16 131 15 089 12 785 15 375 15 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 569 12 622 12 098 12 031 12 798 12 798 12 227 11 834 12 034 12 128
Obeskattade reserver 1 760 1 794 1 375 1 381 1 311 1 441 1 038 484 1 717 1 914
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 834 592 1 001 351 402 1 892 1 823 467 1 624 1 950
Skulder och eget kapital 16 164 15 009 14 475 13 762 14 510 16 131 15 089 12 785 15 375 15 993
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 400 700 900 0 300 800 0 0
Omsättning 3 591 9 632 8 780 29 811 26 791 22 600 39 490 63 714 54 326 70 216
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 865 1 426 999 226 -201 1 434 2 036 -949 654 3 052
Nettoomsättningförändring -62,72% 12,22% -70,77% 10,63% 18,13% -42,83% -37,74% 16,99% -22,86% -%
Du Pont-modellen 9,07% 10,93% 6,98% 2,02% -0,70% 10,01% 14,67% -7,24% 5,33% 20,18%
Vinstmarginal 40,82% 17,04% 11,78% 0,95% -0,38% 7,19% 5,63% -1,47% 1,52% 4,62%
Bruttovinstmarginal 26,79% 15,76% 10,60% -0,30% -1,41% 8,72% 100,00% -2,35% 0,72% 4,48%
Rörelsekapital/omsättning 426,90% 149,68% 156,98% 45,68% 53,16% 63,38% 33,76% 19,52% 25,49% 20,08%
Soliditet 92,44% 93,42% 90,99% 94,82% 94,86% 85,92% 86,10% 95,29% 86,31% 84,45%
Kassalikviditet 1 499,28% 1 472,97% 7,19% 178,35% 57,21% 48,89% 13,11% 413,28% 10,16% 2,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...