Visa allt om Aktiebolaget Ombudet Konsult i Stockholm
Visa allt om Aktiebolaget Ombudet Konsult i Stockholm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 145 135 80 100 120 75 75 224 171 341
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 143 127 74 95 113 44 45 102 106 16
Resultat efter finansnetto 143 127 74 95 113 44 45 101 106 15
Årets resultat 112 99 58 70 84 33 33 72 76 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 355 352 301 243 283 236 234 220 258 357
Tillgångar 355 352 301 243 283 236 234 220 258 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 299 300 242 272 188 155 202 200 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Kortfristiga skulder 44 52 1 1 11 48 78 18 58 57
Skulder och eget kapital 355 352 301 243 283 236 234 220 258 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 25 23 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 4 4 0 0 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 70 0 60
Omsättning 145 135 80 100 120 75 75 224 171 341
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 145 135 80 100 120 38 75 224 171 341
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 15 26 - - 318
Rörelseresultat, EBITDA 143 127 74 95 113 44 45 102 106 16
Nettoomsättningförändring 7,41% 68,75% -20,00% -16,67% 60,00% 0,00% -66,52% 30,99% -49,85% -%
Du Pont-modellen 40,28% 36,08% 24,58% 39,09% 39,93% 18,64% 19,23% 46,36% 41,09% 4,48%
Vinstmarginal 98,62% 94,07% 92,50% 95,00% 94,17% 58,67% 60,00% 45,54% 61,99% 4,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 214,48% 222,22% 375,00% 242,00% 226,67% 250,67% 208,00% 90,18% 116,96% 87,98%
Soliditet 87,61% 84,94% 99,67% 99,59% 96,11% 79,66% 66,24% 91,82% 77,52% 51,54%
Kassalikviditet 806,82% 676,92% 30 100,00% 24 300,00% 2 572,73% 491,67% 300,00% 1 222,22% 444,83% 626,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...