Visa allt om 10-ten Global Media Aktiebolag
Visa allt om 10-ten Global Media Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 693 - 748 - 980 642 10 7 23 31
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 - -3 - -121 67 -9 -24 6 13
Resultat efter finansnetto 167 - -3 - -152 64 -11 -26 6 12
Årets resultat 167 - -3 - -152 64 -11 -26 6 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 - 23 - 12 19 20 20 29 18
Omsättningstillgångar 88 - 63 - 32 230 51 48 44 44
Tillgångar 93 - 86 - 44 249 71 68 72 62
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -219 - -361 - -274 -122 -186 -175 -149 -155
Obeskattade reserver 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 205 - 87 - 43 53 24 10 5 6
Kortfristiga skulder 107 - 359 - 275 318 232 232 216 210
Skulder och eget kapital 93 - 86 - 44 249 71 68 72 62
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 113 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 166 - 450 - 491 112 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 60 - 122 - 154 71 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 693 - 748 - 980 642 10 7 23 31
Nyckeltal
Antal anställda 2 - 2 - 2 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 347 - 374 - 490 321 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 174 - 286 - 458 239 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 172 - 0 - -114 75 -9 -15 6 13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% 52,65% 6 320,00% 42,86% -69,57% -25,81% -%
Du Pont-modellen 181,72% -% -3,49% -% -275,00% 26,91% -12,68% -35,29% 8,33% 22,58%
Vinstmarginal 24,39% -% -0,40% -% -12,35% 10,44% -90,00% -342,86% 26,09% 45,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,74% -% -39,57% -% -24,80% -13,71% -1 810,00% -2 628,57% -747,83% -535,48%
Soliditet -235,48% -% -419,77% -% -622,73% -49,00% -261,97% -257,35% -206,94% -250,00%
Kassalikviditet 82,24% -% 17,55% -% 11,64% 72,33% 21,98% 20,69% 20,37% 20,95%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...