Visa allt om Fjälkestads Containerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 081 5 173 4 794 4 656 4 667 4 824 4 321 4 822 2 902 2 570
Övrig omsättning - - 7 13 108 - - - 10 225
Rörelseresultat (EBIT) 85 -68 -36 30 -215 -52 33 300 253 855
Resultat efter finansnetto 30 -150 -88 -40 -293 -86 -26 440 193 825
Årets resultat -17 -15 0 0 25 4 2 260 1 170
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 749 3 684 3 010 2 912 3 467 2 267 3 038 3 311 3 409 2 555
Omsättningstillgångar 1 271 1 398 1 287 912 850 1 204 831 966 918 697
Tillgångar 4 020 5 082 4 297 3 824 4 318 3 471 3 869 4 277 4 327 3 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 314 331 346 345 345 320 316 514 253 403
Obeskattade reserver 1 220 1 174 1 309 1 398 1 439 1 759 1 849 1 889 1 718 1 528
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 812 1 584 1 019 790 1 039 60 452 827 1 421 717
Kortfristiga skulder 1 673 1 993 1 623 1 290 1 494 1 332 1 252 1 047 934 605
Skulder och eget kapital 4 020 5 082 4 297 3 824 4 318 3 471 3 869 4 277 4 327 3 252
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 1 114 360 320 310 289 303 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 107 1 102 1 081 0 687 767 742 751 339 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 462 466 459 454 444 449 455 363 196 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 0 150
Omsättning 5 081 5 173 4 801 4 669 4 775 4 824 4 321 4 822 2 912 2 795
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 270 1 293 1 199 1 164 1 167 1 206 1 080 1 206 967 857
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 400 388 396 376 386 379 352 282 160
Rörelseresultat, EBITDA 1 017 785 657 716 468 382 512 736 561 1 038
Nettoomsättningförändring -1,78% 7,91% 2,96% -0,24% -3,25% 11,64% -10,39% 66,16% 12,92% -%
Du Pont-modellen 2,11% -1,32% -0,84% 0,81% -4,98% -1,50% 0,90% 12,65% 5,87% 26,38%
Vinstmarginal 1,67% -1,30% -0,75% 0,67% -4,61% -1,08% 0,81% 11,22% 8,75% 33,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,91% -11,50% -7,01% -8,12% -13,80% -2,65% -9,74% -1,68% -0,55% 3,58%
Soliditet 31,48% 24,53% 30,50% 35,97% 32,55% 46,57% 42,58% 43,82% 34,43% 46,22%
Kassalikviditet 75,97% 70,15% 79,30% 70,70% 56,89% 90,39% 66,37% 92,26% 98,29% 115,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...