Visa allt om Fjälkestads Containerservice AB
Visa allt om Fjälkestads Containerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 966 5 081 5 173 4 794 4 656 4 667 4 824 4 321 4 822 2 902
Övrig omsättning 28 - - 7 13 108 - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 881 85 -68 -36 30 -215 -52 33 300 253
Resultat efter finansnetto 838 30 -150 -88 -40 -293 -86 -26 440 193
Årets resultat 648 -17 -15 0 0 25 4 2 260 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 394 2 749 3 684 3 010 2 912 3 467 2 267 3 038 3 311 3 409
Omsättningstillgångar 2 835 1 271 1 398 1 287 912 850 1 204 831 966 918
Tillgångar 7 229 4 020 5 082 4 297 3 824 4 318 3 471 3 869 4 277 4 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 962 314 331 346 345 345 320 316 514 253
Obeskattade reserver 1 220 1 220 1 174 1 309 1 398 1 439 1 759 1 849 1 889 1 718
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 108 812 1 584 1 019 790 1 039 60 452 827 1 421
Kortfristiga skulder 2 939 1 673 1 993 1 623 1 290 1 494 1 332 1 252 1 047 934
Skulder och eget kapital 7 229 4 020 5 082 4 297 3 824 4 318 3 471 3 869 4 277 4 327
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 1 114 360 320 310 289 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 335 1 107 1 102 1 081 0 687 767 742 751 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 571 462 466 459 454 444 449 455 363 196
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 6 994 5 081 5 173 4 801 4 669 4 775 4 824 4 321 4 822 2 912
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 742 1 270 1 293 1 199 1 164 1 167 1 206 1 080 1 206 967
Personalkostnader per anställd (tkr) 483 401 400 388 396 376 386 379 352 282
Rörelseresultat, EBITDA 1 813 1 017 785 657 716 468 382 512 736 561
Nettoomsättningförändring 37,10% -1,78% 7,91% 2,96% -0,24% -3,25% 11,64% -10,39% 66,16% -%
Du Pont-modellen 12,19% 2,11% -1,32% -0,84% 0,81% -4,98% -1,50% 0,90% 12,65% 5,87%
Vinstmarginal 12,65% 1,67% -1,30% -0,75% 0,67% -4,61% -1,08% 0,81% 11,22% 8,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,49% -7,91% -11,50% -7,01% -8,12% -13,80% -2,65% -9,74% -1,68% -0,55%
Soliditet 26,47% 31,48% 24,53% 30,50% 35,97% 32,55% 46,57% 42,58% 43,82% 34,43%
Kassalikviditet 96,46% 75,97% 70,15% 79,30% 70,70% 56,89% 90,39% 66,37% 92,26% 98,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...