Visa allt om Industrigips Skandinavien AB
Visa allt om Industrigips Skandinavien AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 5 5 3 4 7 8 32 571 13 923
Övrig omsättning - - - - - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 0 -7 -21 -22 -10 -34 11 527 5 436
Resultat efter finansnetto -15 0 -6 251 -581 -223 -24 -749 531 5 435
Årets resultat -15 -2 -6 184 -632 -329 -67 -752 362 3 893
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 567 2 527 3 412 3 510 4 659 2 430
Omsättningstillgångar 103 117 130 572 797 609 96 180 64 6 176
Tillgångar 103 117 130 572 2 364 3 136 3 508 3 690 4 723 8 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 118 120 550 2 224 2 983 3 439 3 626 4 602 4 792
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 10 22 139 153 68 64 121 3 815
Skulder och eget kapital 103 117 130 572 2 364 3 136 3 508 3 690 4 723 8 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 - 0 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 - 0 961
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 - 0 892
Utdelning till aktieägare 0 0 0 424 1 859 127 127 120 224 552
Omsättning 3 5 5 3 4 7 8 40 571 13 923
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - - - - 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 4 641
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 698
Rörelseresultat, EBITDA -15 0 -7 -21 -22 -10 -27 11 527 5 436
Nettoomsättningförändring -40,00% 0,00% 66,67% -25,00% -42,86% -12,50% -75,00% -94,40% -95,90% -%
Du Pont-modellen -14,56% 0,00% -5,38% 44,06% 8,16% 13,36% -0,68% 0,54% 11,43% 63,16%
Vinstmarginal -500,00% 0,00% -140,00% 8 400,00% 4 825,00% 5 985,71% -300,00% 62,50% 94,57% 39,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 433,33% 2 340,00% 2 400,00% 18 333,33% 16 450,00% 6 514,29% 350,00% 362,50% -9,98% 16,96%
Soliditet 99,03% 100,85% 92,31% 96,15% 94,08% 95,12% 98,03% 98,27% 97,44% 55,68%
Kassalikviditet -% -% 1 300,00% 2 600,00% 573,38% 398,04% 141,18% 281,25% 52,89% 161,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...