Visa allt om Yvonne & Rupert AB
Visa allt om Yvonne & Rupert AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 83 76 50 34 79 101 27 387 1 597 1 948
Övrig omsättning - 11 - 1 - - - 33 39 -
Rörelseresultat (EBIT) -37 27 -99 -126 -23 -46 -180 -284 -377 -107
Resultat efter finansnetto -37 22 -121 -155 -56 -74 -207 -325 -427 -160
Årets resultat -37 22 -121 -155 -56 -74 -207 -325 -427 -160
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 079 1 048 1 069 1 099 1 146 1 196 1 247 1 291 1 251 1 219
Omsättningstillgångar 26 54 12 17 3 26 12 59 69 93
Tillgångar 1 105 1 103 1 080 1 116 1 149 1 223 1 259 1 350 1 320 1 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 73 50 51 56 63 136 143 169 296
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 222 250 309 336 339 362 390 418
Kortfristiga skulder 1 054 1 031 807 814 784 824 783 844 762 598
Skulder och eget kapital 1 105 1 103 1 080 1 116 1 149 1 223 1 259 1 350 1 320 1 312
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 41 49
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 15 424 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 3 0 166 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 83 87 50 35 79 101 27 420 1 636 1 948
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 387 532 649
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 15 210 189
Rörelseresultat, EBITDA -9 47 -68 -80 27 5 -128 -238 -345 -70
Nettoomsättningförändring 9,21% 52,00% 47,06% -56,96% -21,78% 274,07% -93,02% -75,77% -18,02% -%
Du Pont-modellen -3,35% 2,45% -9,17% -11,29% -2,00% -3,76% -14,30% -21,04% -28,56% -8,16%
Vinstmarginal -44,58% 35,53% -198,00% -370,59% -29,11% -45,54% -666,67% -73,39% -23,61% -5,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,57% 49,22% 49,08%
Rörelsekapital/omsättning -1 238,55% -1 285,53% -1 590,00% -2 344,12% -988,61% -790,10% -2 855,56% -202,84% -43,39% -25,92%
Soliditet 4,62% 6,62% 4,63% 4,57% 4,87% 5,15% 10,80% 10,59% 12,80% 22,56%
Kassalikviditet 2,47% 5,24% 1,49% 2,09% 0,38% 3,16% 1,53% 6,99% 6,17% 10,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...