Visa allt om Internetservice i Väst AB
Visa allt om Internetservice i Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 134 150 152 181 203 216 227 219 165 3
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 112 119 166 186 196 213 198 148 -153
Resultat efter finansnetto 96 113 121 155 160 177 196 206 139 -162
Årets resultat 154 111 94 103 100 97 108 165 139 -162
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 207 205 224 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 83 147 138 373 348 326 335 344 257 101
Tillgångar 290 352 361 373 348 326 335 344 257 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 219 198 204 200 200 211 267 232 93
Obeskattade reserver 0 102 132 132 117 93 49 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 16 7 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 24 38 30 33 75 77 25 8
Skulder och eget kapital 290 352 361 373 348 326 335 344 257 101
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Utdelning till aktieägare 160 100 90 100 100 100 108 115 0 0
Omsättning 134 150 152 181 203 216 227 219 165 3
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 181 203 216 227 219 165 3
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 1 1 1 1 - 5
Rörelseresultat, EBITDA 96 112 119 166 186 196 213 203 148 -121
Nettoomsättningförändring -10,67% -1,32% -16,02% -10,84% -6,02% -4,85% 3,65% 32,73% 5 400,00% -%
Du Pont-modellen 33,79% 32,67% 34,63% 47,72% 54,31% 62,58% 65,37% 64,24% 57,98% -151,49%
Vinstmarginal 73,13% 76,67% 82,24% 98,34% 93,10% 94,44% 96,48% 100,91% 90,30% -5 100,00%
Bruttovinstmarginal 91,79% 91,33% 98,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,75% 88,00% 75,00% 185,08% 156,65% 135,65% 114,54% 121,92% 140,61% 3 100,00%
Soliditet 94,14% 84,82% 83,37% 80,77% 82,25% 82,37% 73,77% 77,62% 90,27% 92,08%
Kassalikviditet 553,33% 980,00% 575,00% 981,58% 1 160,00% 987,88% 446,67% 446,75% 1 028,00% 1 262,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...