Visa allt om Panmedic AB
Visa allt om Panmedic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 72 8 20 42 43 93 601 249 42
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -11 -31 -75 -148 -30 -82 416 177 6
Resultat efter finansnetto -20 -11 -30 -75 -148 -31 -82 419 177 6
Årets resultat -20 -11 -30 -75 -148 -1 -15 237 177 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 8 11 16 4 13 23
Omsättningstillgångar 177 195 209 229 302 453 589 707 296 97
Tillgångar 177 195 209 233 310 464 605 711 309 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 180 192 221 297 444 445 486 274 97
Obeskattade reserver 0 0 -1 -1 -1 -1 31 98 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 15 18 13 15 21 129 127 35 23
Skulder och eget kapital 177 195 209 233 310 464 605 711 309 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0
Omsättning 9 72 8 20 42 43 93 601 249 42
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 42
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -11 -27 -71 -145 -25 -73 426 187 17
Nettoomsättningförändring -87,50% 800,00% -60,00% -52,38% -2,33% -53,76% -84,53% 141,37% 492,86% -%
Du Pont-modellen -10,73% -5,64% -14,83% -32,19% -47,74% -6,47% -13,55% 58,93% 57,61% 5,00%
Vinstmarginal -211,11% -15,28% -387,50% -375,00% -352,38% -69,77% -88,17% 69,72% 71,49% 14,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 788,89% 250,00% 2 387,50% 1 080,00% 683,33% 1 004,65% 494,62% 96,51% 104,82% 176,19%
Soliditet 90,96% 92,31% 91,49% 94,53% 95,57% 95,53% 77,33% 78,28% 88,67% 80,83%
Kassalikviditet 1 106,25% 1 300,00% 1 161,11% 1 761,54% 2 013,33% 2 157,14% 456,59% 556,69% 845,71% 421,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...