Visa allt om Medical Robotics i Stockholm AB
Visa allt om Medical Robotics i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 78 0 0 0 0 0 0 4 005 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 750 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 -1 288 -3 486 -2 231 -2 242 -2 236 -753 1 738 -2 397 -1 186
Resultat efter finansnetto 16 -1 287 -2 256 -1 336 -1 398 -1 458 -763 1 732 -2 533 -1 242
Årets resultat 1 222 408 -2 169 -1 336 -1 398 -1 458 -763 1 732 -1 223 -2 552
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 979 1 867 2 243 6 927 8 337 9 766 11 147 12 605 14 792 17 471
Omsättningstillgångar 10 92 194 22 21 6 33 13 7 3 646
Tillgångar 2 990 1 960 2 437 6 949 8 358 9 772 11 180 12 618 14 798 21 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 635 1 413 1 006 6 316 7 651 9 050 10 508 10 473 8 742 10 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 339 524 1 397 581 657 686 623 1 000 4 233 4 252
Kortfristiga skulder 15 22 34 51 49 36 48 1 145 1 824 5 088
Skulder och eget kapital 2 990 1 960 2 437 6 949 8 358 9 772 11 180 12 618 14 798 21 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 0 0 8 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 0 0 0 0 0 750 4 005 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 16 -88 -100 -44 -55 -49 705 3 925 -210 -99
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,54% -% -% -% -% -% -% 13,77% -% -%
Vinstmarginal 20,51% -% -% -% -% -% -% 43,40% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -6,41% -% -% -% -% -% -% -28,26% -% -%
Soliditet 88,13% 72,09% 41,28% 90,89% 91,54% 92,61% 93,99% 83,00% 59,08% 54,04%
Kassalikviditet 66,67% 418,18% 570,59% 43,14% 42,86% 16,67% 68,75% 1,14% 0,38% 71,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2006 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...