Visa allt om Torstensons Hästtransportcenter AB
Visa allt om Torstensons Hästtransportcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 64 936 52 502 48 037 41 894 50 643 44 353 27 747 20 141 12 656 3 539
Övrig omsättning 1 069 730 1 116 850 562 1 261 570 524 517 317
Rörelseresultat (EBIT) 1 800 1 059 933 862 1 570 -232 713 860 785 603
Resultat efter finansnetto 1 742 938 688 608 1 345 -397 429 204 439 359
Årets resultat 515 178 374 303 511 173 366 146 76 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 087 6 544 5 301 5 121 5 290 4 705 8 101 15 343 12 196 10 016
Omsättningstillgångar 12 899 10 108 11 522 11 041 9 614 9 529 6 220 5 664 3 489 1 231
Tillgångar 18 986 16 652 16 823 16 162 14 904 14 234 14 322 21 007 15 684 11 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 732 1 217 1 039 1 057 1 133 1 064 891 525 379 403
Obeskattade reserver 3 341 2 598 2 257 2 054 1 885 1 235 1 873 1 946 1 946 1 615
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 525 9 909 0 1 694 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 388 2 928 13 526 11 357 11 886 11 935 11 557 18 535 13 359 9 229
Skulder och eget kapital 18 986 16 652 16 823 16 162 14 904 14 234 14 322 21 007 15 684 11 247
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 376 373 350 335 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 989 1 783 1 618 1 190 698 962 778 754 690 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 719 672 627 517 294 558 520 523 439 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 66 005 53 232 49 153 42 744 51 205 45 614 28 317 20 665 13 173 3 856
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 4 3 5 5 5 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 277 8 750 8 006 10 474 16 881 8 871 5 549 4 028 2 531 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 425 390 396 306 389 344 332 297 -
Rörelseresultat, EBITDA 3 056 2 151 1 810 1 949 2 679 953 2 468 3 414 2 889 2 501
Nettoomsättningförändring 23,68% 9,29% 14,66% -17,28% 14,18% 59,85% 37,76% 59,14% 257,62% -%
Du Pont-modellen 10,44% 7,45% 6,56% 6,73% 11,92% -0,19% 6,98% 6,11% 6,62% 6,46%
Vinstmarginal 3,05% 2,36% 2,30% 2,60% 3,51% -0,06% 3,60% 6,37% 8,20% 20,54%
Bruttovinstmarginal 16,28% 16,26% 15,76% 15,68% 13,91% 11,06% 23,92% 31,34% 38,08% 75,08%
Rörelsekapital/omsättning 13,11% 13,68% -4,17% -0,75% -4,49% -5,42% -19,23% -63,90% -77,99% -226,00%
Soliditet 22,85% 19,48% 16,64% 15,91% 16,92% 13,87% 15,86% 9,17% 11,35% 13,92%
Kassalikviditet 63,26% 96,31% 24,21% 16,47% 23,29% 16,64% 9,34% 8,41% 14,17% 12,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...