Visa allt om Krowtocs AB
Visa allt om Krowtocs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 485 146 393 1 117 873
Övrig omsättning - - - - - - - - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -9 -21 -152 -13 24 387 25
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -13 -23 -206 -16 22 375 11
Årets resultat 0 0 0 -13 -23 -111 17 15 201 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 25 38
Omsättningstillgångar 0 0 0 41 24 101 26 169 228 29
Tillgångar 0 0 0 41 24 101 26 169 254 67
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -259 -259 -259 -259 -246 -223 -112 -129 -144 -346
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 95 136 141 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 35 95
Kortfristiga skulder 260 260 260 300 270 325 43 162 222 270
Skulder och eget kapital 0 0 0 41 24 101 26 169 254 67
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 125 200
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 83 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 1 485 146 393 1 117 893
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 117 873
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 331 296
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -9 -21 -152 -13 24 399 39
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 917,12% -62,85% -64,82% 27,95% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -150,50% -50,00% 14,20% 152,36% 37,31%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -10,24% -8,90% 6,11% 34,65% 2,86%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 63,70% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -15,08% -11,64% 1,78% 0,54% -27,61%
Soliditet -% -% -% -631,71% -1 025,00% -220,79% -161,48% -18,39% -16,72% -465,91%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 13,67% 8,89% 31,08% 60,47% 104,32% 102,70% 10,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...