Visa allt om Tyfon Svenska AB
Visa allt om Tyfon Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 77 595 70 780 62 259 57 988 48 695 36 519 28 487 25 804 26 417 20 639
Övrig omsättning 158 679 128 78 922 22 29 225 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 658 7 772 9 506 4 794 788 3 299 1 714 2 072 6 181 3 208
Resultat efter finansnetto 4 629 7 779 9 488 4 765 805 3 317 1 641 2 030 6 160 3 121
Årets resultat 3 608 5 515 7 132 3 752 3 959 1 849 906 1 075 3 288 1 662
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 976 6 596 5 510 6 067 6 864 8 971 8 209 8 002 5 095 3 399
Omsättningstillgångar 26 955 29 270 27 980 22 661 19 181 16 168 11 849 9 725 12 928 8 727
Tillgångar 29 932 35 866 33 490 28 728 26 046 25 139 20 058 17 727 18 023 12 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 715 17 107 15 592 10 460 9 496 6 837 6 038 5 133 5 357 2 709
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 4 626 3 853 3 496 3 001 1 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 544 0 0
Kortfristiga skulder 18 217 18 759 17 898 18 268 16 550 13 676 10 167 8 555 9 665 7 977
Skulder och eget kapital 29 932 35 866 33 490 28 728 26 046 25 139 20 058 17 727 18 023 12 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 1 032 892 792 792 823
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 246 4 190 4 143 3 715 4 602 2 653 2 055 1 489 991 874
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 772 1 498 1 613 1 363 1 721 1 425 1 231 998 681 675
Utdelning till aktieägare 0 9 000 4 000 2 000 0 0 350 0 540 0
Omsättning 77 753 71 459 62 387 58 066 49 617 36 541 28 516 26 029 26 453 20 639
Nyckeltal
Antal anställda 6 13 13 12 14 11 9 8 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 933 5 445 4 789 4 832 3 478 3 320 3 165 3 226 4 403 3 440
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 441 448 429 446 463 469 417 422 412
Rörelseresultat, EBITDA 6 803 10 420 12 309 7 950 4 091 6 230 4 226 4 034 7 702 4 348
Nettoomsättningförändring 9,63% 13,69% 7,37% 19,08% 33,34% 28,20% 10,40% -2,32% 28,00% -%
Du Pont-modellen 15,58% 21,97% 28,66% 16,97% 3,46% 13,54% 8,88% 12,30% 34,65% 26,60%
Vinstmarginal 6,01% 11,13% 15,41% 8,41% 1,85% 9,32% 6,25% 8,45% 23,64% 15,63%
Bruttovinstmarginal 19,19% 31,36% 36,50% 34,02% 34,16% 47,35% 45,15% 100,00% 50,69% 41,52%
Rörelsekapital/omsättning 11,26% 14,85% 16,19% 7,58% 5,40% 6,82% 5,90% 4,53% 12,35% 3,63%
Soliditet 39,14% 47,70% 46,56% 36,41% 36,46% 40,76% 44,26% 43,16% 41,71% 30,89%
Kassalikviditet 147,97% 156,03% 156,33% 124,05% 115,90% 118,22% 116,54% 113,66% 133,76% 109,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...