Visa allt om Horta Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 44 054 40 518 51 541 60 175 63 539 70 556 82 315 88 215 117 605 116 123
Övrig omsättning - 208 - 86 287 192 42 210 15 714 - 27
Rörelseresultat (EBIT) 2 721 1 757 2 759 4 423 4 591 5 901 7 646 7 049 6 625 7 176
Resultat efter finansnetto 1 278 2 674 3 612 5 206 4 656 6 148 8 024 7 068 7 014 7 353
Årets resultat 369 2 461 3 226 3 917 3 396 4 484 6 617 4 077 4 019 4 195
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 185 20 024 17 144 16 732 14 753 10 994 4 284 10 002 10 597 6 840
Omsättningstillgångar 10 962 12 280 15 175 15 873 12 748 13 589 50 595 44 152 34 253 32 022
Tillgångar 31 147 32 304 32 319 32 604 27 500 24 583 54 879 54 154 44 849 38 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 712 15 343 13 882 11 157 7 740 5 344 33 365 27 168 23 591 20 072
Obeskattade reserver 4 700 4 500 5 152 5 699 5 833 5 833 5 833 6 844 5 526 4 234
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 867 4 851 3 824 3 321 2 836 1 836 1 330 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 869 7 611 9 461 12 428 11 092 11 570 14 350 20 142 15 732 14 556
Skulder och eget kapital 31 147 32 304 32 319 32 604 27 500 24 583 54 879 54 154 44 849 38 862
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 860 710 754 834 816 799 815 853
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 610 1 684 854 846 858 921 908 249 1 103 1 091
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 968 936 948 889 974 905 893 921 881 893
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 1 000 500 500 1 000 506 420 500 500
Omsättning 44 054 40 726 51 541 60 261 63 826 70 748 124 525 103 929 117 605 116 150
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 811 8 104 10 308 12 035 12 708 17 639 20 579 22 054 23 521 23 225
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 511 509 460 496 645 634 347 568 591
Rörelseresultat, EBITDA 2 748 1 772 2 779 4 458 4 630 5 959 7 704 9 531 6 647 7 216
Nettoomsättningförändring 8,73% -21,39% -14,35% -5,29% -9,95% -14,29% -6,69% -24,99% 1,28% -%
Du Pont-modellen 11,68% 10,62% 11,83% 16,37% 17,41% 25,42% 14,66% 13,82% 15,64% 18,92%
Vinstmarginal 8,26% 8,47% 7,42% 8,87% 7,53% 8,86% 9,77% 8,48% 5,96% 6,33%
Bruttovinstmarginal 14,98% 13,27% 13,65% 13,84% 13,11% 13,67% -37,09% 81,98% 9,26% 9,97%
Rörelsekapital/omsättning 11,56% 11,52% 11,09% 5,72% 2,61% 2,86% 44,03% 27,22% 15,75% 15,04%
Soliditet 59,00% 58,36% 55,39% 47,10% 43,78% 39,23% 68,63% 59,27% 61,47% 59,49%
Kassalikviditet 177,70% 151,40% 152,58% 118,59% 102,96% 108,56% 342,47% 195,39% 110,76% 139,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...