Visa allt om MEJK Butiken AB
Visa allt om MEJK Butiken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Nettoomsättning 50 754 44 449 39 268 35 302 32 785 30 845 27 956 24 779 30 132 20 528
Övrig omsättning 5 1 9 15 47 13 4 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 597 3 730 3 432 2 365 2 124 2 102 1 398 815 835 1 271
Resultat efter finansnetto 4 577 3 726 3 425 2 354 2 117 2 088 1 389 814 809 1 257
Årets resultat 3 386 2 898 2 665 1 728 1 555 1 533 1 017 587 569 1 049
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 221 690 552 736 543 161 182 315 321 264
Omsättningstillgångar 12 736 11 042 9 500 7 605 7 005 6 467 4 951 4 495 4 811 5 016
Tillgångar 15 957 11 732 10 052 8 341 7 547 6 628 5 132 4 811 5 132 5 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 227 6 341 4 843 3 578 3 050 2 696 2 162 1 745 1 659 1 859
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 755 5 390 5 209 4 763 4 497 3 933 2 970 3 065 3 473 3 421
Skulder och eget kapital 15 957 11 732 10 052 8 341 7 547 6 628 5 132 4 811 5 132 5 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 163 1 137 1 107 1 051 1 065 900 1 556 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 765 6 199 4 443 4 060 3 702 3 343 3 001 2 837 3 175 1 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 344 1 956 1 844 1 903 1 784 1 654 1 591 1 525 1 896 1 157
Utdelning till aktieägare 3 000 1 500 1 400 1 400 1 200 1 200 1 043 600 500 770
Omsättning 50 759 44 450 39 277 35 317 32 832 30 858 27 960 24 787 30 132 20 528
Nyckeltal
Antal anställda 21 17 16 15 15 13 13 14 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 417 2 615 2 454 2 353 2 186 2 373 2 150 1 770 2 152 1 579
Personalkostnader per anställd (tkr) 447 489 472 476 442 471 441 379 463 318
Rörelseresultat, EBITDA 4 889 3 953 3 616 2 561 2 205 2 198 1 532 974 1 034 1 418
Nettoomsättningförändring 14,18% 13,19% 11,23% 7,68% 6,29% 10,33% 12,82% -17,77% -% -%
Du Pont-modellen 28,81% 31,79% 34,15% 28,38% 28,14% 31,71% 27,24% 17,23% 16,29% 24,07%
Vinstmarginal 9,06% 8,39% 8,74% 6,71% 6,48% 6,81% 5,00% 3,35% 2,77% 6,19%
Bruttovinstmarginal 33,00% 32,65% 33,23% 32,54% 32,16% 31,92% 31,89% 32,07% 32,10% 33,02%
Rörelsekapital/omsättning 11,78% 12,72% 10,93% 8,05% 7,65% 8,22% 7,09% 5,77% 4,44% 7,77%
Soliditet 51,56% 54,05% 48,18% 42,90% 40,41% 40,68% 42,13% 36,27% 32,33% 35,20%
Kassalikviditet 32,05% 53,01% 53,71% 25,91% 21,15% 19,53% 6,57% 9,07% 11,72% 51,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...