Visa allt om Idépoolen i Piteå Aktiebolag
Visa allt om Idépoolen i Piteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Nettoomsättning 23 086 22 579 21 915 21 723 22 033 22 072 21 656 24 054 28 993 21 684
Övrig omsättning 429 337 373 - - 5 7 - 60 13
Rörelseresultat (EBIT) 1 478 821 2 229 958 1 166 1 474 1 203 268 -333 1 089
Resultat efter finansnetto 1 463 883 2 211 958 1 170 1 416 1 059 21 -514 994
Årets resultat 1 364 751 1 247 545 802 945 681 145 1 112
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 423 1 325 1 263 409 403 516 704 638 1 079 1 221
Omsättningstillgångar 7 508 7 997 8 781 7 968 7 834 8 582 8 129 8 245 9 164 7 964
Tillgångar 8 931 9 322 10 043 8 378 8 237 9 098 8 833 8 883 10 243 9 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 107 4 243 5 093 3 845 3 800 4 458 3 513 2 832 2 686 2 186
Obeskattade reserver 1 665 2 033 2 124 1 529 1 329 1 262 1 141 1 088 1 382 1 919
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 175 1 500 0 0
Kortfristiga skulder 2 159 3 045 2 827 3 003 3 107 3 378 4 004 3 463 6 174 5 081
Skulder och eget kapital 8 931 9 322 10 043 8 378 8 237 9 098 8 833 8 883 10 243 9 185
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 470 338 258 331 320 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 455 3 379 3 119 3 280 2 491 2 378 2 399 3 033 3 535 2 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 515 1 332 1 199 1 272 1 104 1 053 1 017 1 314 1 505 1 008
Utdelning till aktieägare 2 000 500 1 600 0 500 1 460 0 0 0 0
Omsättning 23 515 22 916 22 288 21 723 22 033 22 077 21 663 24 054 29 053 21 697
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 10 11 10 10 10 11 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 924 1 882 2 192 1 975 2 203 2 207 2 166 2 187 2 071 1 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 414 395 437 392 383 364 366 419 390 289
Rörelseresultat, EBITDA 1 628 962 2 319 1 025 1 299 1 624 1 379 729 -128 1 239
Nettoomsättningförändring 2,25% 3,03% 0,88% -1,41% -0,18% 1,92% -9,97% -17,04% 33,71% -%
Du Pont-modellen 16,56% 9,64% 22,21% 11,73% 14,30% 16,23% 13,62% 3,08% -3,15% 11,93%
Vinstmarginal 6,41% 3,98% 10,18% 4,53% 5,35% 6,69% 5,56% 1,14% -1,11% 5,05%
Bruttovinstmarginal 40,27% 36,63% 41,53% 36,75% 34,74% 33,47% 36,03% 37,00% 32,30% 35,28%
Rörelsekapital/omsättning 23,17% 21,93% 27,17% 22,86% 21,45% 23,58% 19,05% 19,88% 10,31% 13,30%
Soliditet 71,72% 62,53% 67,21% 59,34% 58,02% 59,22% 49,29% 40,70% 35,94% 38,84%
Kassalikviditet 191,85% 143,48% 175,52% 144,96% 119,83% 139,46% 109,69% 132,08% 71,14% 89,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...