Visa allt om Idépoolen i Piteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 22 579 21 915 21 723 22 033 22 072 21 656 24 054 28 993 21 684 18 289
Övrig omsättning 337 373 - - 5 7 - 60 13 1 004
Rörelseresultat (EBIT) 821 2 229 958 1 166 1 474 1 203 268 -333 1 089 877
Resultat efter finansnetto 883 2 211 958 1 170 1 416 1 059 21 -514 994 851
Årets resultat 751 1 247 545 802 945 681 145 1 112 396
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 325 1 263 409 403 516 704 638 1 079 1 221 429
Omsättningstillgångar 7 997 8 781 7 968 7 834 8 582 8 129 8 245 9 164 7 964 7 796
Tillgångar 9 322 10 043 8 378 8 237 9 098 8 833 8 883 10 243 9 185 8 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 243 5 093 3 845 3 800 4 458 3 513 2 832 2 686 2 186 3 415
Obeskattade reserver 2 033 2 124 1 529 1 329 1 262 1 141 1 088 1 382 1 919 1 461
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 175 1 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 045 2 827 3 003 3 107 3 378 4 004 3 463 6 174 5 081 3 350
Skulder och eget kapital 9 322 10 043 8 378 8 237 9 098 8 833 8 883 10 243 9 185 8 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 470 338 258 331 320 444 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 379 3 119 3 280 2 491 2 378 2 399 3 033 3 535 2 044 1 575
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 332 1 199 1 272 1 104 1 053 1 017 1 314 1 505 1 008 748
Utdelning till aktieägare 500 1 600 0 500 1 460 0 0 0 0 1 341
Omsättning 22 916 22 288 21 723 22 033 22 077 21 663 24 054 29 053 21 697 19 293
Nyckeltal
Antal anställda 12 10 11 10 10 10 11 14 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 882 2 192 1 975 2 203 2 207 2 166 2 187 2 071 1 807 2 032
Personalkostnader per anställd (tkr) 395 437 392 383 364 366 419 390 289 278
Rörelseresultat, EBITDA 962 2 319 1 025 1 299 1 624 1 379 729 -128 1 239 931
Nettoomsättningförändring 3,03% 0,88% -1,41% -0,18% 1,92% -9,97% -17,04% 33,71% 18,56% -%
Du Pont-modellen 9,64% 22,21% 11,73% 14,30% 16,23% 13,62% 3,08% -3,15% 11,93% 10,81%
Vinstmarginal 3,98% 10,18% 4,53% 5,35% 6,69% 5,56% 1,14% -1,11% 5,05% 4,86%
Bruttovinstmarginal 36,63% 41,53% 36,75% 34,74% 33,47% 36,03% 37,00% 32,30% 35,28% 26,84%
Rörelsekapital/omsättning 21,93% 27,17% 22,86% 21,45% 23,58% 19,05% 19,88% 10,31% 13,30% 24,31%
Soliditet 62,53% 67,21% 59,34% 58,02% 59,22% 49,29% 40,70% 35,94% 38,84% 54,30%
Kassalikviditet 143,48% 175,52% 144,96% 119,83% 139,46% 109,69% 132,08% 71,14% 89,75% 167,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...