Visa allt om Föreningen Skogen i Sverige Service AB
Visa allt om Föreningen Skogen i Sverige Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 189 3 911 4 223 4 746 743 1 638 925 592 638 629
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -283 -498 117 1 794 5 202 -28 -23 63 52
Resultat efter finansnetto -282 -477 139 1 801 5 202 -28 -23 63 52
Årets resultat -282 -449 93 1 801 5 202 -28 -23 63 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Omsättningstillgångar 4 889 2 560 3 055 3 018 1 682 759 506 428 379 265
Tillgångar 4 889 2 560 3 055 3 018 1 682 759 506 428 379 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 534 1 816 2 265 2 172 371 367 164 192 215 152
Obeskattade reserver 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 355 744 763 846 1 312 393 341 236 164 122
Skulder och eget kapital 4 889 2 560 3 055 3 018 1 682 759 506 428 379 274
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 189 3 911 4 223 4 746 743 1 638 925 592 638 629
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -283 -498 117 1 794 5 202 -28 -23 72 63
Nettoomsättningförändring 7,11% -7,39% -11,02% 538,76% -54,64% 77,08% 56,25% -7,21% 1,43% -%
Du Pont-modellen -5,71% -18,59% 4,55% 59,68% 0,30% 26,61% -5,53% -5,37% 16,62% 18,98%
Vinstmarginal -6,66% -12,17% 3,29% 37,95% 0,67% 12,33% -3,03% -3,89% 9,87% 8,27%
Bruttovinstmarginal 99,81% 99,67% 99,27% 99,03% 93,54% 93,59% 100,00% 100,00% 100,00% 97,93%
Rörelsekapital/omsättning 36,62% 46,43% 54,27% 45,76% 49,80% 22,34% 17,84% 32,43% 33,70% 22,73%
Soliditet 31,38% 70,94% 74,86% 71,97% 22,06% 48,35% 32,41% 44,86% 56,73% 55,47%
Kassalikviditet 144,71% 338,44% 399,34% 352,13% 121,72% 159,29% 78,59% 69,07% 103,66% 85,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...