Visa allt om Jan Perjans Byggservice AB
Visa allt om Jan Perjans Byggservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 5 305 5 704 7 595 8 110 8 962 9 178 7 038 7 459 5 157 5 388
Övrig omsättning 34 592 295 122 325 179 257 236 214 349
Rörelseresultat (EBIT) -522 177 -17 189 226 595 -317 -582 508 190
Resultat efter finansnetto -576 9 -98 101 135 510 -438 -642 429 100
Årets resultat -576 9 -98 101 135 510 -437 -457 226 50
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 27 1 261 1 362 1 497 1 638 1 770 1 930 1 526 1 501
Omsättningstillgångar 1 144 1 584 1 431 1 605 1 589 1 602 1 654 1 413 1 194 1 327
Tillgångar 1 160 1 611 2 692 2 967 3 086 3 240 3 424 3 343 2 720 2 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -266 310 302 400 299 163 -347 90 547 321
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 185 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 384 496 1 320 1 012 1 044 1 105 1 166 1 530 1 185 1 275
Kortfristiga skulder 1 043 805 1 071 1 555 1 743 1 971 2 606 1 724 802 1 162
Skulder och eget kapital 1 160 1 611 2 692 2 967 3 086 3 240 3 424 3 343 2 720 2 828
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 147 175 147 0 74 31
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 936 1 991 2 777 2 479 2 324 2 236 2 418 1 757 1 275 1 368
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 645 632 890 769 722 791 832 639 405 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 339 6 296 7 890 8 232 9 287 9 357 7 295 7 695 5 371 5 737
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 10 9 10 10 10 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 884 815 760 901 896 918 704 932 737 770
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 378 380 377 331 333 350 334 269 285
Rörelseresultat, EBITDA -511 203 84 324 378 748 -157 -485 572 240
Nettoomsättningförändring -7,00% -24,90% -6,35% -9,51% -2,35% 30,41% -5,64% 44,64% -4,29% -%
Du Pont-modellen -44,74% 10,99% -0,63% 6,37% 7,32% 18,43% -9,26% -17,41% 18,68% 6,72%
Vinstmarginal -9,78% 3,10% -0,22% 2,33% 2,52% 6,50% -4,50% -7,80% 9,85% 3,53%
Bruttovinstmarginal 67,88% 59,80% 63,74% 55,09% 50,44% 46,50% 55,66% 42,74% 55,26% 46,34%
Rörelsekapital/omsättning 1,90% 13,66% 4,74% 0,62% -1,72% -4,02% -13,53% -4,17% 7,60% 3,06%
Soliditet -22,93% 19,24% 11,22% 13,48% 9,69% 5,03% -10,13% 2,69% 25,01% 13,16%
Kassalikviditet 100,00% 194,29% 131,75% 102,32% 90,36% 57,74% 62,09% 79,87% 108,48% 101,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...