Visa allt om Swedish Wild Meat Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 38 612 43 572 47 126 48 867 29 420 36 249 30 059 18 811 17 299 22 694
Övrig omsättning 214 48 158 - 200 10 128 58 92 39
Rörelseresultat (EBIT) 3 031 5 136 4 914 1 551 2 363 2 588 4 754 757 533 490
Resultat efter finansnetto 3 000 5 105 4 957 1 236 2 366 2 576 4 728 738 498 436
Årets resultat 2 928 2 982 2 690 640 1 778 1 404 2 945 485 369 308
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 114 1 042 1 164 1 014 735 521 427 496 316 403
Omsättningstillgångar 22 203 20 290 16 678 15 342 11 237 10 992 8 952 6 024 5 643 5 618
Tillgångar 23 317 21 333 17 842 16 356 11 971 11 513 9 379 6 520 5 958 6 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 570 15 642 12 660 9 970 9 330 7 552 6 174 4 561 4 076 3 707
Obeskattade reserver 3 767 4 531 3 267 1 973 1 621 1 626 1 057 427 491 507
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 110 110 2 232 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 871 1 050 1 805 2 181 1 021 2 335 2 148 1 532 1 391 1 808
Skulder och eget kapital 23 317 21 333 17 842 16 356 11 971 11 513 9 379 6 520 5 958 6 022
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 457 350 110 378 330 269 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 190 - 100 - - -
Löner till övriga anställda 904 1 303 1 436 1 158 548 997 947 957 722 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 259 389 371 527 349 550 516 582 373 1 814
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Omsättning 38 826 43 620 47 284 48 867 29 620 36 259 30 187 18 869 17 391 22 733
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 6 6 5 5 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19 306 10 893 7 854 8 145 5 884 7 250 6 012 3 762 4 325 7 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 588 421 275 339 267 327 360 347 321 892
Rörelseresultat, EBITDA 3 253 5 347 5 065 1 673 2 449 2 668 4 824 861 644 675
Nettoomsättningförändring -11,38% -7,54% -3,56% 66,10% -18,84% 20,59% 59,79% 8,74% -23,77% -%
Du Pont-modellen 13,01% 24,14% 28,49% 9,60% 19,85% 22,79% 50,96% 12,01% 9,37% 8,14%
Vinstmarginal 7,86% 11,82% 10,79% 3,21% 8,08% 7,24% 15,90% 4,16% 3,23% 2,16%
Bruttovinstmarginal 14,03% 20,59% 16,93% 10,77% 15,88% 15,48% 25,32% 20,11% 16,32% 19,30%
Rörelsekapital/omsättning 55,25% 44,16% 31,56% 26,93% 34,72% 23,88% 22,64% 23,88% 24,58% 16,79%
Soliditet 92,24% 89,89% 84,45% 69,85% 87,92% 76,00% 73,94% 74,67% 74,35% 67,62%
Kassalikviditet 1 491,04% 1 267,14% 649,14% 266,25% 959,26% 337,47% 350,47% 352,42% 332,93% 276,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...