Visa allt om Swedish Wild Meat Aktiebolag
Visa allt om Swedish Wild Meat Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 56 584 38 612 43 572 47 126 48 867 29 420 36 249 30 059 18 811 17 299
Övrig omsättning 3 214 48 158 - 200 10 128 58 92
Rörelseresultat (EBIT) 1 414 3 031 5 136 4 914 1 551 2 363 2 588 4 754 757 533
Resultat efter finansnetto 4 839 3 000 5 105 4 957 1 236 2 366 2 576 4 728 738 498
Årets resultat 5 178 2 928 2 982 2 690 640 1 778 1 404 2 945 485 369
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 856 1 114 1 042 1 164 1 014 735 521 427 496 316
Omsättningstillgångar 27 528 22 203 20 290 16 678 15 342 11 237 10 992 8 952 6 024 5 643
Tillgångar 28 384 23 317 21 333 17 842 16 356 11 971 11 513 9 379 6 520 5 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 748 18 570 15 642 12 660 9 970 9 330 7 552 6 174 4 561 4 076
Obeskattade reserver 2 935 3 767 4 531 3 267 1 973 1 621 1 626 1 057 427 491
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 110 110 110 2 232 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 702 871 1 050 1 805 2 181 1 021 2 335 2 148 1 532 1 391
Skulder och eget kapital 28 384 23 317 21 333 17 842 16 356 11 971 11 513 9 379 6 520 5 958
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 457 350 110 378 330 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 190 - 100 - -
Löner till övriga anställda 1 388 904 1 303 1 436 1 158 548 997 947 957 722
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 337 259 389 371 527 349 550 516 582 373
Utdelning till aktieägare 1 800 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Omsättning 56 587 38 826 43 620 47 284 48 867 29 620 36 259 30 187 18 869 17 391
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 4 6 6 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 28 292 19 306 10 893 7 854 8 145 5 884 7 250 6 012 3 762 4 325
Personalkostnader per anställd (tkr) 867 588 421 275 339 267 327 360 347 321
Rörelseresultat, EBITDA 1 682 3 253 5 347 5 065 1 673 2 449 2 668 4 824 861 644
Nettoomsättningförändring 46,55% -11,38% -7,54% -3,56% 66,10% -18,84% 20,59% 59,79% 8,74% -%
Du Pont-modellen 17,18% 13,01% 24,14% 28,49% 9,60% 19,85% 22,79% 50,96% 12,01% 9,37%
Vinstmarginal 8,62% 7,86% 11,82% 10,79% 3,21% 8,08% 7,24% 15,90% 4,16% 3,23%
Bruttovinstmarginal 9,80% 14,03% 20,59% 16,93% 10,77% 15,88% 15,48% 25,32% 20,11% 16,32%
Rörelsekapital/omsättning 45,64% 55,25% 44,16% 31,56% 26,93% 34,72% 23,88% 22,64% 23,88% 24,58%
Soliditet 91,73% 92,24% 89,89% 84,45% 69,85% 87,92% 76,00% 73,94% 74,67% 74,35%
Kassalikviditet 1 194,48% 1 491,04% 1 267,14% 649,14% 266,25% 959,26% 337,47% 350,47% 352,42% 332,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...