Visa allt om Cranberries Jakobsson & Lövgren AB
Visa allt om Cranberries Jakobsson & Lövgren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 367 9 430 9 157 14 752 12 561 13 169 11 902 12 798 9 546 7 828
Övrig omsättning 15 16 1 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 620 865 662 3 459 323 476 381 371 511 407
Resultat efter finansnetto 528 758 5 506 8 267 3 103 3 268 3 187 2 139 2 541 237
Årets resultat 449 465 5 375 4 997 3 073 3 247 3 100 2 072 2 291 128
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 52 5 012 5 012 5 012 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Omsättningstillgångar 5 288 6 919 15 329 11 212 10 158 7 177 6 256 5 800 4 789 5 216
Tillgångar 5 340 6 971 20 341 16 224 15 170 12 177 11 256 10 800 9 789 10 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 590 3 141 6 677 5 302 4 304 4 231 3 984 3 884 4 812 5 521
Obeskattade reserver 396 444 282 258 317 320 390 341 305 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 354 3 385 13 382 10 665 10 549 7 626 6 882 6 575 4 672 4 527
Skulder och eget kapital 5 340 6 971 20 341 16 224 15 170 12 177 11 256 10 800 9 789 10 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000
Omsättning 3 382 9 446 9 158 14 767 12 561 13 169 11 902 12 798 9 546 7 828
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 620 865 662 3 459 323 476 381 371 511 407
Nettoomsättningförändring -64,29% 2,98% -37,93% 17,44% -4,62% 10,65% -7,00% 34,07% 21,95% -%
Du Pont-modellen 11,61% 12,42% 27,86% 52,16% 21,96% 28,55% 30,06% 22,38% 28,37% 4,12%
Vinstmarginal 18,41% 9,18% 61,88% 57,36% 26,53% 26,40% 28,43% 18,89% 29,09% 5,38%
Bruttovinstmarginal 21,09% 9,14% 7,24% 23,44% 2,62% 3,64% 3,23% 4,48% 5,38% 5,22%
Rörelsekapital/omsättning 57,44% 37,48% 21,26% 3,71% -3,11% -3,41% -5,26% -6,06% 1,23% 8,80%
Soliditet 35,56% 50,03% 33,91% 33,85% 29,91% 36,68% 37,95% 38,24% 51,40% 55,23%
Kassalikviditet 136,43% 185,17% 110,98% 101,61% 93,74% 91,78% 84,84% 87,74% 102,23% 114,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...