Visa allt om Bk Kalkyldata AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 144 4 631 7 456 7 488 7 062 7 531 8 346 7 319 5 459 2 672
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 398 -1 156 696 517 -82 662 1 451 794 557 14
Resultat efter finansnetto 399 -1 157 697 518 -84 661 1 447 796 557 15
Årets resultat 217 -171 355 277 1 353 782 382 378 11
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 18 27 19 47 221 374 544 646 0
Omsättningstillgångar 1 809 1 448 3 303 2 966 2 396 2 947 2 920 2 016 960 2 168
Tillgångar 1 842 1 465 3 330 2 985 2 443 3 168 3 293 2 559 1 607 2 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 254 1 036 1 454 1 400 1 123 1 472 1 519 1 038 756 378
Obeskattade reserver 113 3 990 801 672 781 616 266 21 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 475 426 887 784 648 915 1 158 1 255 830 1 790
Skulder och eget kapital 1 842 1 465 3 330 2 985 2 443 3 168 3 293 2 559 1 607 2 168
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 566 3 018 3 712 3 728 3 829 3 826 3 887 3 553 2 912 1 509
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 134 1 269 1 462 1 437 1 579 1 647 1 658 1 538 1 305 522
Utdelning till aktieägare 200 0 355 300 0 350 400 300 100 0
Omsättning 5 144 4 631 7 456 7 488 7 062 7 531 8 346 7 319 5 459 2 672
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 10 9 10 11 10 10 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 857 662 746 832 706 685 835 732 682 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 636 539 596 554 511 574 527 534 432
Rörelseresultat, EBITDA 408 -1 147 713 545 92 836 1 621 954 704 14
Nettoomsättningförändring 11,08% -37,89% -0,43% 6,03% -6,23% -9,77% 14,03% 34,07% 104,30% -%
Du Pont-modellen 21,66% -78,91% 20,90% 17,35% -3,36% 20,90% 44,06% 31,11% 34,66% 0,74%
Vinstmarginal 7,76% -24,96% 9,33% 6,92% -1,16% 8,79% 17,39% 10,88% 10,20% 0,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,93% 22,07% 32,40% 29,14% 24,75% 26,98% 21,11% 10,40% 2,38% 14,15%
Soliditet 72,86% 70,88% 65,57% 66,68% 66,24% 64,63% 59,60% 48,05% 47,99% 17,44%
Kassalikviditet 380,84% 339,91% 372,38% 378,32% 369,75% 322,08% 252,16% 160,64% 115,66% 121,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...