Visa allt om Bk Kalkyldata AB
Visa allt om Bk Kalkyldata AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 350 5 144 4 631 7 456 7 488 7 062 7 531 8 346 7 319 5 459
Övrig omsättning 11 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 541 398 -1 156 696 517 -82 662 1 451 794 557
Resultat efter finansnetto 541 399 -1 157 697 518 -84 661 1 447 796 557
Årets resultat 300 217 -171 355 277 1 353 782 382 378
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 33 18 27 19 47 221 374 544 646
Omsättningstillgångar 2 012 1 809 1 448 3 303 2 966 2 396 2 947 2 920 2 016 960
Tillgångar 2 034 1 842 1 465 3 330 2 985 2 443 3 168 3 293 2 559 1 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 353 1 254 1 036 1 454 1 400 1 123 1 472 1 519 1 038 756
Obeskattade reserver 258 113 3 990 801 672 781 616 266 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 423 475 426 887 784 648 915 1 158 1 255 830
Skulder och eget kapital 2 034 1 842 1 465 3 330 2 985 2 443 3 168 3 293 2 559 1 607
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 437 2 566 3 018 3 712 3 728 3 829 3 826 3 887 3 553 2 912
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 073 1 134 1 269 1 462 1 437 1 579 1 647 1 658 1 538 1 305
Utdelning till aktieägare 0 200 0 355 300 0 350 400 300 100
Omsättning 5 361 5 144 4 631 7 456 7 488 7 062 7 531 8 346 7 319 5 459
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 7 10 9 10 11 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 070 857 662 746 832 706 685 835 732 682
Personalkostnader per anställd (tkr) 751 638 636 539 596 554 511 574 527 534
Rörelseresultat, EBITDA 551 408 -1 147 713 545 92 836 1 621 954 704
Nettoomsättningförändring 4,00% 11,08% -37,89% -0,43% 6,03% -6,23% -9,77% 14,03% 34,07% -%
Du Pont-modellen 26,60% 21,66% -78,91% 20,90% 17,35% -3,36% 20,90% 44,06% 31,11% 34,66%
Vinstmarginal 10,11% 7,76% -24,96% 9,33% 6,92% -1,16% 8,79% 17,39% 10,88% 10,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,09% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,70% 25,93% 22,07% 32,40% 29,14% 24,75% 26,98% 21,11% 10,40% 2,38%
Soliditet 76,41% 72,86% 70,88% 65,57% 66,68% 66,24% 64,63% 59,60% 48,05% 47,99%
Kassalikviditet 475,65% 380,84% 339,91% 372,38% 378,32% 369,75% 322,08% 252,16% 160,64% 115,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...