Visa allt om Listuddens 2:a Förvaltnings AB
Visa allt om Listuddens 2:a Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-08
Nettoomsättning 6 420 2 843 11 111 8 400 20 760 9 194 23 285 20 450 10 850 8 825
Övrig omsättning - - 197 44 120 141 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 982 -1 299 505 84 -188 -996 2 429 1 310 2 041 2 771
Resultat efter finansnetto -2 056 -1 509 263 -128 -329 -1 213 2 193 734 1 449 2 427
Årets resultat -2 056 -1 509 263 -128 -329 -391 1 155 216 1 423 2 427
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 187 9 38 69 63 87 93 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 305 1 619 8 538 8 584 3 609 12 549 10 742 14 819 11 997 5 550
Tillgångar 1 492 1 628 8 577 8 653 3 672 12 636 10 834 14 819 11 997 5 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 937 -880 629 366 494 1 123 1 514 359 143 -1 279
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 822 258 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 050 7 394 686 869 2 969 2 969 3 181 4 602 6 010
Kortfristiga skulder 4 429 458 554 7 601 2 310 8 545 5 530 11 021 7 253 820
Skulder och eget kapital 1 492 1 628 8 577 8 653 3 672 12 636 10 834 14 819 11 997 5 550
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 267 0 88 180 0 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 104 350 705 174 0 664 847 907 378 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 305 86 157 101 11 301 367 301 144 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0
Omsättning 6 420 2 843 11 308 8 444 20 880 9 335 23 285 20 450 10 850 8 825
Nyckeltal
Antal anställda - 2 3 1 0 3 4 3 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 422 3 704 8 400 - 3 065 5 821 6 817 5 425 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 239 291 363 - 353 219 80 97 -
Rörelseresultat, EBITDA -1 242 -1 269 535 114 -165 -975 2 438 1 310 2 041 2 771
Nettoomsättningförändring 125,82% -74,41% 32,27% -59,54% 125,80% -60,52% 13,86% 88,48% 22,95% -%
Du Pont-modellen -132,84% -79,73% 5,95% 0,97% -2,37% -5,67% 23,91% 8,84% 17,10% 49,93%
Vinstmarginal -30,87% -45,66% 4,59% 1,00% -0,42% -7,80% 11,12% 6,41% 18,90% 31,40%
Bruttovinstmarginal 25,55% -14,25% 15,94% 14,24% 2,29% 8,97% 17,27% 9,52% 100,00% 31,93%
Rörelsekapital/omsättning -48,66% 40,84% 71,86% 11,70% 6,26% 43,55% 22,38% 18,57% 43,72% 53,60%
Soliditet -196,85% -54,05% 7,33% 4,23% 13,45% 8,89% 19,44% 3,68% 1,19% -23,05%
Kassalikviditet 29,46% 353,49% 1 288,63% 21,31% 120,74% 77,61% 76,06% 22,83% 6,36% 367,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...