Visa allt om Redovisningsdoktorn i Viggbyholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 658 548 673 486 729 1 010 804 773 674 80
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 53 21 172 19 159 1 14 44 34
Resultat efter finansnetto 0 53 21 173 10 123 4 15 44 34
Årets resultat 0 53 14 173 10 123 4 15 44 34
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 5 15 25 51 45 38 51 0 0
Omsättningstillgångar 148 205 396 332 417 565 312 273 553 47
Tillgångar 206 210 411 357 468 610 350 324 553 47
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -284 -284 -337 -351 -524 -534 -657 -660 -676 -719
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 489 493 748 707 991 1 144 1 007 984 1 228 766
Skulder och eget kapital 206 210 411 357 468 610 350 324 553 47
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 14 78 239 125 40 30 40 30 45 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 8 30 60 40 30 40 30 45 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 15 80 67 32 25 19 26 19 26 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 658 548 673 486 729 1 010 804 773 674 80
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 658 274 337 243 365 505 402 387 337 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 86 169 109 70 53 63 58 58 -
Rörelseresultat, EBITDA 20 63 31 198 39 177 14 27 44 34
Nettoomsättningförändring 20,07% -18,57% 38,48% -33,33% -27,82% 25,62% 4,01% 14,69% 742,50% -%
Du Pont-modellen 0,00% 25,24% 5,11% 48,18% 4,06% 26,07% 0,86% 4,63% 7,96% 72,34%
Vinstmarginal 0,00% 9,67% 3,12% 35,39% 2,61% 15,74% 0,37% 1,94% 6,53% 42,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,83% 94,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -51,82% -52,55% -52,30% -77,16% -78,74% -57,33% -86,44% -91,98% -100,15% -898,75%
Soliditet -137,86% -135,24% -82,00% -98,32% -111,97% -87,54% -187,71% -203,70% -122,24% -1 529,79%
Kassalikviditet 30,27% 41,58% 52,94% 46,96% 42,08% 49,39% 30,98% 27,74% 45,03% 6,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...