Visa allt om Ingenjörsfirman Mikael Gustafsson i Karlskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -4 -5 -3 -2 -11 -81 0 0
Resultat efter finansnetto 3 548 2 006 1 933 420 -70 -152 1 075 865 -140 1 972
Årets resultat 3 600 2 004 2 000 500 22 51 1 034 887 -101 1 972
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 436 2 436 2 436 2 436 2 436 2 436 1 725 1 700 1 700 1 700
Omsättningstillgångar 1 917 1 317 334 5 5 5 781 635 5 879
Tillgångar 6 353 3 753 2 771 2 442 2 442 2 442 2 506 2 335 1 705 2 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 352 3 751 2 247 747 747 1 225 1 173 1 139 158 158
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 500 500 401 1 397 2 397
Kortfristiga skulder 1 001 1 523 1 694 1 694 717 833 795 149 23
Skulder och eget kapital 6 353 3 753 2 771 2 442 2 442 2 442 2 506 2 335 1 705 2 579
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 240 2 000 500 500 500 500 0 1 000 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -4 -5 -3 -2 -11 -81 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 84,24% 99,95% 81,09% 30,59% 30,59% 50,16% 46,81% 48,78% 9,27% 6,13%
Kassalikviditet 191,51% 131 700,00% 63,86% 0,30% 0,30% 0,70% 93,76% 79,87% 3,36% 3 821,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...