Visa allt om Allservice Rikan Aktiebolag
Visa allt om Allservice Rikan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 *
Nettoomsättning 88 76 102 87 204 294 307 316 292 239
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 -27 -36 -76 -65 10 -28 -11 23 -
Resultat efter finansnetto 0 -31 -42 -81 -70 4 -35 -12 13 -
Årets resultat 0 -31 -42 -81 -70 4 -35 -12 13 -
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 15 28 41 55 1 48 7
Omsättningstillgångar 12 16 52 75 89 104 104 137 156 122
Tillgångar 12 16 52 91 117 145 159 139 204 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -187 -187 -156 -114 -33 36 32 67 79 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 127 126 125 139 88 48 59 25 83 33
Kortfristiga skulder 73 77 84 66 63 60 67 46 42 31
Skulder och eget kapital 12 16 52 91 117 145 159 139 204 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 18 0 0 2
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 88 76 102 87 204 294 307 316 292 239
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 316 292 239
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 20 - 3
Rörelseresultat, EBITDA 3 -27 -36 -63 -52 23 -16 -8 26 -
Nettoomsättningförändring 15,79% -25,49% 17,24% -57,35% -30,61% -4,23% -2,85% 8,22% 22,18% -%
Du Pont-modellen 25,00% -168,75% -69,23% -83,52% -55,56% 6,90% -17,61% -7,91% 11,27% -%
Vinstmarginal 3,41% -35,53% -35,29% -87,36% -31,86% 3,40% -9,12% -3,48% 7,88% -%
Bruttovinstmarginal 36,36% 50,00% 53,92% 18,39% 27,45% 52,38% 57,98% 50,32% 39,38% -%
Rörelsekapital/omsättning -69,32% -80,26% -31,37% 10,34% 12,75% 14,97% 12,05% 28,80% 39,04% 38,08%
Soliditet -1 558,33% -1 168,75% -300,00% -125,27% -28,21% 24,83% 20,13% 48,20% 38,73% 51,16%
Kassalikviditet -30,14% -5,19% 9,52% 18,18% 20,63% 46,67% 40,30% 89,13% 176,19% 122,58%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-06: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...