Visa allt om BB Swift Travel AB
Visa allt om BB Swift Travel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 140 2 592 10 404 5 925 40 833 40 150 46 561 52 111 49 719
Övrig omsättning 1 225 608 183 226 1 598 - 1 14 - -
Rörelseresultat (EBIT) 590 18 -144 1 039 514 1 021 -430 1 098 2 240 1 662
Resultat efter finansnetto 590 22 -141 1 044 524 1 022 -430 1 177 2 402 1 771
Årets resultat 90 22 -141 -7 386 864 -430 841 1 720 1 270
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 16 36 65 52 5 199
Omsättningstillgångar 996 361 1 067 2 288 1 929 4 196 7 106 5 514 8 517 7 921
Tillgångar 996 361 1 067 2 288 1 945 4 232 7 171 5 566 8 521 8 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 168 146 217 524 1 938 1 275 1 705 2 864 1 394
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 238 193 921 2 071 1 421 2 294 5 896 3 861 5 657 6 725
Skulder och eget kapital 996 361 1 067 2 288 1 945 4 232 7 171 5 566 8 521 8 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 487 80 416 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 472 410 445 558 1 192 2 242 3 051 2 284 2 150 1 941
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 204 163 174 232 567 1 131 1 258 1 172 1 171 1 045
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 250
Omsättning 1 229 748 2 775 10 630 7 523 40 833 40 151 46 575 52 111 49 719
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 4 8 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 140 2 592 5 202 1 481 5 104 5 019 6 652 7 444 7 103
Personalkostnader per anställd (tkr) 604 588 575 409 450 489 562 557 556 518
Rörelseresultat, EBITDA 590 18 -144 1 055 533 1 041 -414 1 112 2 245 1 667
Nettoomsättningförändring -97,14% -94,60% -75,09% 75,59% -85,49% 1,70% -13,77% -10,65% 4,81% -%
Du Pont-modellen 59,24% 5,82% -13,12% 46,02% 27,10% 24,20% -5,86% 21,15% 29,73% 23,24%
Vinstmarginal 14 750,00% 15,00% -5,40% 10,12% 8,89% 2,51% -1,05% 2,53% 4,86% 3,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18 950,00% 120,00% 5,63% 2,09% 8,57% 4,66% 3,01% 3,55% 5,49% 2,41%
Soliditet 25,90% 46,54% 13,68% 9,48% 26,94% 45,79% 17,78% 30,63% 33,61% 17,17%
Kassalikviditet 418,49% 187,05% 115,85% 110,48% 135,75% 182,39% 120,06% 141,91% 150,03% 116,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...