Visa allt om Café Madames Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -17 -10 -31 -17 -18 -28 -26 -22 -32
Resultat efter finansnetto 1 678 -17 -10 -31 -18 -19 -29 -27 -22 -32
Årets resultat 2 165 -17 -10 0 -394 -279 -468 -142 -85 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 062 1 367 1 371 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 508 1 814
Omsättningstillgångar 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16
Tillgångar 3 074 1 378 1 383 1 363 1 363 1 364 1 364 1 365 1 523 1 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 240 75 91 101 101 106 125 159 346 593
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 824 1 293 1 281 1 252 1 252 1 248 1 229 1 196 1 168 1 228
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Skulder och eget kapital 3 074 1 378 1 383 1 363 1 363 1 364 1 364 1 365 1 523 1 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -13 -10 -31 -17 -18 -28 -26 -22 -32
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 72,87% 5,44% 6,58% 7,41% 7,41% 7,77% 9,16% 11,65% 22,72% 32,40%
Kassalikviditet 110,00% 120,00% 120,00% 130,00% 130,00% 140,00% 140,00% 150,00% 150,00% 160,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...