Visa allt om Rafte AB
Visa allt om Rafte AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 26 73 102 101 94 73 96
Övrig omsättning 261 230 475 297 61 22 311 542 34 126
Rörelseresultat (EBIT) 48 -59 1 38 27 -36 95 134 -69 23
Resultat efter finansnetto 32 -45 1 30 46 7 156 145 -42 48
Årets resultat 32 -45 1 30 46 7 163 156 -42 48
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 9 0 6 10 7 9 15 18 20
Omsättningstillgångar 2 154 1 949 1 899 1 718 1 418 1 777 1 696 1 485 1 242 1 345
Tillgångar 2 170 1 958 1 899 1 725 1 428 1 783 1 705 1 500 1 260 1 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 246 1 213 1 254 1 253 1 223 1 177 1 170 1 007 851 893
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 7 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 925 745 645 472 205 606 535 486 391 454
Skulder och eget kapital 2 170 1 958 1 899 1 725 1 428 1 783 1 705 1 500 1 260 1 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 261 230 475 323 134 124 412 636 107 222
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 56 -56 5 41 29 -33 100 137 -66 26
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -64,38% -28,43% 0,99% 7,45% 28,77% -23,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 3,13% 5,32% 0,45% 9,21% 11,00% -3,25% 3,73%
Vinstmarginal -% -% -% 207,69% 104,11% 7,84% 155,45% 175,53% -56,16% 53,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 4 792,31% 1 661,64% 1 148,04% 1 149,50% 1 062,77% 1 165,75% 928,12%
Soliditet 57,42% 61,95% 66,03% 72,64% 85,64% 66,01% 68,62% 67,47% 68,57% 66,32%
Kassalikviditet 165,62% 13,29% 71,94% 363,98% 691,71% 293,23% 317,01% 305,56% 317,65% 296,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...