Visa allt om Robert Melin AB
Visa allt om Robert Melin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 437 242 4 021 8 610 5 763 1 114 190 11 827 14 669 5 835
Övrig omsättning - - 5 000 - 9 - 1 135 509 639 59
Rörelseresultat (EBIT) 183 139 4 194 257 -361 -14 798 -466 -118 -221
Resultat efter finansnetto 175 145 4 193 226 -401 -2 783 -1 174 -714 -328
Årets resultat -28 64 2 974 226 -401 -72 783 -1 174 -714 -137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 550 550 1 187 17 21 0 1 772 1 878 390
Omsättningstillgångar 658 2 116 3 222 1 694 851 735 284 5 738 3 350 2 468
Tillgångar 1 208 2 666 3 223 1 881 868 757 284 7 509 5 229 2 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 1 192 1 828 -56 -283 118 190 -593 582 333
Obeskattade reserver 721 783 734 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 188 111 120 0 1 692 1 884 241
Kortfristiga skulder 73 692 662 1 750 1 039 518 93 6 410 2 763 2 285
Skulder och eget kapital 1 208 2 666 3 223 1 881 868 757 284 7 509 5 229 2 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 31 137 622 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 118 3 291 1 030 759 0 46 2 088 2 020 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 46 31 186 382 273 0 38 501 788 345
Utdelning till aktieägare 250 400 300 0 0 0 0 0 0 37
Omsättning 437 242 9 021 8 610 5 772 1 114 1 325 12 336 15 308 5 894
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 3 3 0 1 10 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 2 011 2 870 1 921 - 190 1 183 2 096 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 248 383 250 - 116 270 503 296
Rörelseresultat, EBITDA 183 139 4 214 278 -357 -12 798 -323 204 -159
Nettoomsättningförändring 80,58% -93,98% -53,30% 49,40% 417,32% 486,32% -98,39% -19,37% 151,40% -%
Du Pont-modellen 15,15% 5,48% 130,62% 13,66% -41,59% 0,79% 281,34% -6,21% -2,20% -7,73%
Vinstmarginal 41,88% 60,33% 104,70% 2,98% -6,26% 0,54% 420,53% -3,94% -0,78% -3,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 38,17% 43,28% 35,48% 44,61% 76,84% 41,10% 41,57% 42,81%
Rörelsekapital/omsättning 133,87% 588,43% 63,67% -0,65% -3,26% 19,48% 100,53% -5,68% 4,00% 3,14%
Soliditet 80,74% 67,62% 74,48% -2,98% -32,60% 15,59% 66,90% -7,90% 11,13% 11,65%
Kassalikviditet 901,37% 305,78% 486,71% 85,66% 67,95% 132,82% 305,38% 36,80% 29,39% 12,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...