Visa allt om Sanatus Fastighets AB
Visa allt om Sanatus Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 580 4 193 4 236 2 100 3 916 4 036 3 520 2 724 2 720 3 399
Övrig omsättning 335 4 381 9 - - - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 754 1 004 1 089 524 1 136 2 024 1 688 1 058 847 1 099
Resultat efter finansnetto 629 759 728 354 734 1 625 1 453 810 222 563
Årets resultat 1 0 -1 -1 540 490 452 610 101 393
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 365 13 747 14 072 12 310 12 475 12 775 12 779 12 788 12 801 12 828
Omsättningstillgångar 3 452 3 763 3 760 3 532 4 201 3 788 3 133 2 580 2 051 1 911
Tillgångar 16 817 17 510 17 832 15 841 16 676 16 563 15 912 15 369 14 852 14 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 304 304 305 806 1 866 1 376 924 514 613
Obeskattade reserver 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 048 15 333 15 619 13 000 14 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Kortfristiga skulder 1 463 1 872 1 908 2 536 1 794 1 621 1 536 1 444 1 338 1 127
Skulder och eget kapital 16 817 17 510 17 832 15 841 16 676 16 563 15 912 15 369 14 852 14 740
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 309 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 368 394 343 158 0 224 200 87 331 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 122 59 27 47 43 48 25 141 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 4 915 8 574 4 245 2 100 3 916 4 036 3 528 2 724 2 720 3 399
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 580 4 193 4 236 2 100 3 916 4 036 3 520 2 724 2 720 1 700
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 518 408 185 358 267 267 112 463 228
Rörelseresultat, EBITDA 1 136 1 386 1 422 689 1 466 2 028 1 698 1 089 874 1 449
Nettoomsättningförändring 9,23% -1,02% 101,71% -46,37% -2,97% 14,66% 29,22% 0,15% -19,98% -%
Du Pont-modellen 4,50% 5,75% 6,11% 3,32% 6,98% 12,37% 10,61% 6,90% 5,78% 7,54%
Vinstmarginal 16,51% 23,99% 25,71% 25,05% 29,72% 50,77% 47,98% 38,91% 31,58% 32,69%
Bruttovinstmarginal 95,46% 93,56% 93,60% 95,33% 96,02% 98,64% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,43% 45,10% 43,72% 47,43% 61,47% 53,69% 45,37% 41,70% 26,21% 23,07%
Soliditet 1,82% 1,74% 1,70% 1,93% 5,16% 11,60% 8,65% 6,01% 3,46% 4,16%
Kassalikviditet 235,95% 201,01% 197,06% 139,27% 234,17% 233,68% 203,97% 178,67% 153,29% 169,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...