Visa allt om Sanatus Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 193 4 236 2 100 3 916 4 036 3 520 2 724 2 720 3 399 2 639
Övrig omsättning 4 381 9 - - - 8 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 004 1 089 524 1 136 2 024 1 688 1 058 847 1 099 539
Resultat efter finansnetto 759 728 354 734 1 625 1 453 810 222 563 121
Årets resultat 0 -1 -1 540 490 452 610 101 393 61
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 747 14 072 12 310 12 475 12 775 12 779 12 788 12 801 12 828 13 179
Omsättningstillgångar 3 763 3 760 3 532 4 201 3 788 3 133 2 580 2 051 1 911 1 339
Tillgångar 17 510 17 832 15 841 16 676 16 563 15 912 15 369 14 852 14 740 14 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 304 305 806 1 866 1 376 924 514 613 220
Obeskattade reserver 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 333 15 619 13 000 14 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Kortfristiga skulder 1 872 1 908 2 536 1 794 1 621 1 536 1 444 1 338 1 127 1 298
Skulder och eget kapital 17 510 17 832 15 841 16 676 16 563 15 912 15 369 14 852 14 740 14 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 309 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 394 343 158 0 224 200 87 331 338 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 122 59 27 47 43 48 25 141 117 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 574 4 245 2 100 3 916 4 036 3 528 2 724 2 720 3 399 2 639
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 193 4 236 2 100 3 916 4 036 3 520 2 724 2 720 1 700 1 320
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 408 185 358 267 267 112 463 228 252
Rörelseresultat, EBITDA 1 386 1 422 689 1 466 2 028 1 698 1 089 874 1 449 889
Nettoomsättningförändring -1,02% 101,71% -46,37% -2,97% 14,66% 29,22% 0,15% -19,98% 28,80% -%
Du Pont-modellen 5,75% 6,11% 3,32% 6,98% 12,37% 10,61% 6,90% 5,78% 7,54% 3,72%
Vinstmarginal 23,99% 25,71% 25,05% 29,72% 50,77% 47,98% 38,91% 31,58% 32,69% 20,46%
Bruttovinstmarginal 93,56% 93,60% 95,33% 96,02% 98,64% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,10% 43,72% 47,43% 61,47% 53,69% 45,37% 41,70% 26,21% 23,07% 1,55%
Soliditet 1,74% 1,70% 1,93% 5,16% 11,60% 8,65% 6,01% 3,46% 4,16% 1,52%
Kassalikviditet 201,01% 197,06% 139,27% 234,17% 233,68% 203,97% 178,67% 153,29% 169,57% 103,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...