Visa allt om Schakt & Transportentreprenader i Uppsala AB
Visa allt om Schakt & Transportentreprenader i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 16 548 21 052 25 446 28 857 30 405 28 492 27 258 32 979 32 886 24 253
Övrig omsättning 2 864 3 455 544 110 327 51 2 879 887 423
Rörelseresultat (EBIT) -474 -205 -443 -1 942 1 761 445 2 044 3 276 1 760 -44
Resultat efter finansnetto -736 -505 -716 -2 320 1 318 102 1 300 2 154 876 -722
Årets resultat 1 1 0 0 0 0 203 126 64 11
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 059 6 427 6 484 5 420 12 653 13 571 13 889 15 975 17 473 15 303
Omsättningstillgångar 6 351 9 245 9 116 7 611 4 243 5 440 5 369 4 505 7 145 6 022
Tillgångar 11 410 15 672 15 600 13 032 16 896 19 011 19 258 20 480 24 618 21 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 150 1 150 1 149 1 149 1 149 1 149 1 149 1 066 940 876
Obeskattade reserver 809 1 551 2 062 2 817 5 140 3 839 3 750 2 750 775 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 778 4 768 4 442 3 433 3 960 4 123 5 887 8 070 11 681 10 831
Kortfristiga skulder 5 672 8 204 7 948 5 633 6 647 9 900 8 472 8 593 11 222 9 618
Skulder och eget kapital 11 410 15 672 15 600 13 032 16 896 19 011 19 258 20 480 24 618 21 325
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 449 260 449 505 417 501 309 667 533 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 693 5 624 4 663 4 660 6 276 5 270 5 294 6 109 6 085 5 726
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 550 1 918 1 960 2 666 2 399 2 037 1 997 2 509 2 620 1 935
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0
Omsättning 19 412 24 507 25 990 28 967 30 732 28 543 27 260 33 858 33 773 24 676
Nyckeltal
Antal anställda 16 17 15 15 19 18 18 22 20 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 034 1 238 1 696 1 924 1 600 1 583 1 514 1 499 1 644 1 617
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 459 484 479 496 469 459 465 516 609
Rörelseresultat, EBITDA 369 975 741 -244 4 274 2 596 4 148 5 409 4 658 2 675
Nettoomsättningförändring -21,39% -17,27% -11,82% -5,09% 6,71% 4,53% -17,35% 0,28% 35,60% -%
Du Pont-modellen -4,15% -1,31% -2,81% -14,83% 10,48% 2,34% 10,68% 16,00% 7,15% -0,17%
Vinstmarginal -2,86% -0,97% -1,73% -6,70% 5,82% 1,56% 7,55% 9,94% 5,35% -0,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 43,03% 50,00% 50,95% 49,28% 57,33%
Rörelsekapital/omsättning 4,10% 4,94% 4,59% 6,85% -7,91% -15,65% -11,38% -12,40% -12,40% -14,83%
Soliditet 15,61% 15,06% 17,11% 24,75% 29,22% 20,93% 19,99% 14,87% 6,08% 4,11%
Kassalikviditet 111,97% 112,69% 114,70% 135,11% 63,83% 54,95% 63,37% 52,43% 63,67% 62,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...