Visa allt om Dalblads Nutrition AB
Visa allt om Dalblads Nutrition AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 65 449 57 676 52 005 32 929 51 392 59 795 50 690 42 132 28 323 26 354
Övrig omsättning - 82 22 28 5 145 45 - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 141 1 272 1 941 3 879 9 028 8 405 5 233 -876 2 533
Resultat efter finansnetto - 161 1 311 1 997 4 207 9 086 8 420 5 265 -733 2 587
Årets resultat - -1 448 1 305 1 200 3 077 7 081 4 614 2 338 -92 1 367
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 560 2 670 3 756 3 128 4 171 3 939 3 920 4 730 3 838 4 189
Omsättningstillgångar 11 020 13 307 24 493 18 064 17 878 27 238 21 808 14 406 9 726 8 399
Tillgångar 12 580 15 977 28 249 21 192 22 049 31 176 25 728 19 137 13 564 12 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 682 9 531 11 979 10 674 10 974 15 896 10 415 8 002 5 664 5 756
Obeskattade reserver 0 0 0 6 354 6 029 6 051 6 642 4 529 2 537 3 176
Avsättningar (tkr) 0 0 395 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 898 6 446 15 874 4 164 5 047 9 229 8 670 6 606 5 362 3 656
Skulder och eget kapital 12 580 15 977 28 249 21 192 22 049 31 176 25 728 19 137 13 564 12 588
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 983 1 333 1 808 650 886
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 28
Löner till övriga anställda 2 202 5 480 6 016 4 507 6 196 5 140 3 938 2 437 2 125 1 891
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 067 2 626 2 764 1 868 2 537 2 491 2 097 1 779 1 420 1 508
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 1 500 8 000 1 600 2 200 0 0
Omsättning 65 449 57 758 52 027 32 957 51 397 59 940 50 735 42 132 28 323 26 354
Nyckeltal
Antal anställda 4 13 14 16 19 19 16 10 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 362 4 437 3 715 2 058 2 705 3 147 3 168 4 213 3 540 2 928
Personalkostnader per anställd (tkr) 817 673 661 418 482 488 486 692 561 492
Rörelseresultat, EBITDA - 894 1 904 2 558 4 797 9 916 9 290 5 999 -350 2 876
Nettoomsättningförändring 13,48% 10,90% 57,93% -% -14,05% 17,96% 20,31% 48,76% 7,47% -%
Du Pont-modellen -% 1,05% 4,66% 9,43% 19,11% 29,15% 32,73% 27,52% -5,37% 20,55%
Vinstmarginal -% 0,29% 2,53% 6,07% 8,20% 15,20% 16,61% 12,50% -2,57% 9,82%
Bruttovinstmarginal -% 47,16% 49,62% 45,91% 47,43% 47,63% 50,23% 52,49% 41,42% 47,75%
Rörelsekapital/omsättning 6,30% 11,90% 16,57% 42,21% 24,97% 30,12% 25,92% 18,51% 15,41% 18,00%
Soliditet 45,17% 59,65% 42,41% 72,47% 69,92% 65,29% 59,51% 58,85% 55,22% 63,89%
Kassalikviditet 159,76% 51,80% 91,17% 208,21% 175,27% 201,80% 176,09% 148,00% 136,87% 185,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...